← Tagasi postituste juurde

Hüvitise tagasinõudeõigus: oluline osa kindlustusest, mille kohta kindlasti peaksid teadma

03.05.2021

Selle artikli sisu võib olla aegunud!
Hüvitise tagasinõudeõigus: oluline osa kindlustusest, mille kohta kindlasti peaksid teadma

Kindlustuslepingute tingimused on enamasti keerulised ja inimestele arusaamatud. Selgitame lahti ühe olulise kindlustuse osa, millest iga inimene teadlik peaks olema. Selle nimeks on hüvitise tagasinõude ehk regressiõigus.

Kuigi termin võib kõlada keeruliselt, on selle olemus tegelikult väga kergesti mõistetav. Põhimõtteliselt võib selle kokku võtta nii: kindlustuskahju tekkimisel nõuab kindlustusfirma tekkinud kahjusumma sisse selle põhjustajalt.

Lihtne näide - sinu korteris uputab ning selle tagajärjel saab veekahjustusi ka sinu omast allpool olev korter. Alumise korteri omanikul on kodukindlustus ja ta esitab kindlustusele nõude kahjude hüvitamiseks. Kindlustus hindab tekkinud kahju rahalist suurust ning maksab summa oma kliendile välja. Kuna süüdi oled kahju tekkimises aga sina, esitab kindlustus sinu vastu tagasinõude ja pead alumise korruse naabrile välja makstud summa kindlustusele kinni maksma.

Mõningatel juhtudel on võimalik end selliste tagasinõuete eest kindlustada, näiteks on see võimalus vastutuskindlustuse näol olemas paljudes kodukindlustuse pakettides. Kuid on terve hulk kindlustusjuhtumeid, mille puhul vastutuskindlustust sõlmida ei saa ning üle ei jäägi midagi muud kui kindlustuse esitatud nõue tasuda.

Miks me sellest räägime?

Rendini teenuse üks oluline osa on üürileandjale suunatud kindlustus, mis kaitseb üüripinnal olevat vara ja tagab üüri- ja kommunaalimakseid. Me tahame olla läbipaistvad ja selgitada täpselt, kuidas me toimime. Nii meid kasutavad üürnikud kui ka üürileandjad peaksid olema teadlikud, et ka meie teenust kasutades võib kahjude tekkimisel kokku puutuda regressnõuetega.

Mida see meie teenuse kasutamise seisukohast tähendab? Seda, et kui üürnik tekitab üüripinna omanikule rahalise kahju üürimaksete või kommunaalide võlgu jäämisega või rikub üüripinnal olevat vara, ootab teda tõenäoliselt tagasinõue.

Olukorda saab võrrelda üüriauto kasutamisega - kui juhtud auto ära lõhkuma või jääd selle tagasi toomisega hiljaks, maksad rendifirmale tekkinud kulu kinni kas vabatahtlikult või võetakse tekkinud kulu maha sinu krediitkaardilt.

Täpselt samasugune loogika kehtib ka üürikodu puhul. Kui inimene vabatahtlikult oma tegevusega tekitatud võlgnevusi likvideerida ei taha, makstakse omanikule välja tekkinud kulu ja võlgu jäädud raha nõutakse üürnikult tagasi.

Samas ei ole me südametud ja ebaõiglased ka võlgu jäänud inimeste suhtes ning oleme valmis pakkuma paindlikke võimalusi tekitatud kahju hüvitamiseks ka juba siis, kui tagasinõue on esitatud. Näiteks saab võlgu jäädud summad tasuda meile pika aja peale ajatatuna ning intressivabalt.

Tagasinõudeõigusest peab teadma ka üürileandja

Regressnõuete kohta teadmine on väga oluline ka üürileandjate jaoks. Nii mõnigi kord paisutatakse kindlustusele nõuet esitades kahju kogusumma võimalikult suureks. Selle taga on arvamus, et niikuinii maksab nõude kinni suur ja rahakas kindlustusfirma.

Tegelikkuses ei ole nii pea ühegi kindlustusjuhtumi puhul. Enamasti jõuavad sellised nõuded üürnikuni, kes need kinni peavad maksma. Me oleme küll loonud protsessi, mille käigus on võimalik täpselt hinnata, kas nõue on õiglane või mitte, kuid suur osa õiglasest protsessist sõltub siiski ka üürileandjast.

Seega üürileandjatele tahamegi südamele panna, et enne meie poole pöördumist tuleks hoolikalt läbi mõelda, kas teine osapool on päriselt kindlustusse esitatud varalise kahju põhjustaja. Palun ära esita ebaausaid ja paisutatud rahalisi nõudeid, millel võib olla suur mõju teiste inimeste eludele.

Õiglase üürimise tagamisel on oluline roll mõlemal osapoolel. Õiglane on nii soov saada oma kahjud hüvitatud kui ka eeldus, et sinu vastu ei esitata ebaausaid nõudeid. Sõlmides lepingu läbi Rendini aitame õiglast asjaajamist tagada, kuid kandev roll on siiski ka kahel lepingu osapoolel ning nende inimlikul suhtumisel.

Kuidas ebaausaid kindlustusnõudeid vältida?

Kõigest varasemast lähtuvalt võib öelda, et inimeste nõuded kindlustusele võivad olla õiglased kui ka ebaõiglased. Meie jaoks on peamine küsimus see, kuidas ebaausad nõuded tuvastada ja välistada.

Ühelt poolt tegeleme me aktiivselt sellega, et oma platvormile mitte lubada kahtlaseid ja ebaausaid üürnikke ja üürileandjaid. Kahjude hindajad on võimelised tuvastama, kas üürileandja on oma kahjunõuet paisutanud või mitte. Niimoodi käituvad üürileandjad meie platvormil lepinguid sõlmida ei saa.

Kuid üürnikuna saad ka ise ebaausate nõuete vältimiseks nii mõndagi ette võtta. Selleks tuleb tähelepanu pöörata korrektsele asjaajamisele ning on kaks olulist juhtnööri, mida täites saad end palju kindlamalt tunda.

Esiteks tuleb suurt tähelepanu pöörata vara üleandmise akti vormistamisele. Selle eesmärk on näidata ja vajadusel ka tõestada seda, milline nägi välja kinnisvara selle üleandmise hetkel. See on õige koht, kuhu märkida kõik puudused, mis sulle silma jäävad. Need võivad puudutada näiteks nii katkist mööblit, kulunud värvi või ka mõranenud vannitoaplaate. Kui näed midagi, mis ei tohiks sinu arust nii olla, pane see kirja ja tee ka pilti.

Meie äpis saad üleandmise akti vormistada lihtsalt. Kõik vajalikud juhised on seal olemas ning sinna saad otse üles laadida ka kõik pildid võimalikest kahjustustest. Selliselt on nii sul kui ka meil alati üleandmise aktile ligipääs juhul, kui seda vaja peaks olema.

Teine oluline soovitus on võimalusel teha kõik oma kokkulepped kirjalikult. Taaskord üks näide elust enesest: lepite telefoni teel üürileandjaga kokku, et sa võid ära lammutada ühe vaheseintest. Pärast seda, kui sa seina täielikult maatasa oled teinud, teatab tema aga, et ei ole sul mitte kunagi midagi sellist teha lubanud. Kuidas tõestada, et ta seda lubas? Sellisel moel ei olegi see enam võimalik.

Juhul, kui sõlmite kokkulepped suuliselt, tuleks alati pärast vestlust saata teisele poolele kinnitav e-mail. Selles tuleks kokku võtta teie omavaheline kokkulepe ning paluda teise osapoole kirjalikku kinnitust, et selline jutuajamine tõepoolest toimus. Nii vähendad arusaamatusi ja nendest tulenevaid probleeme.