← Tagasi postituste juurde

Juhtumianalüüs: kuidas ja kui kiirelt lahendab Rendin probleemsete üürnike juhtumid?

Juhtumianalüüs: kuidas ja kui kiirelt lahendab Rendin probleemsete üürnike juhtumid?

Üürileandjana tahad olla kindel, et juhul kui su üüripinnaga midagi juhtub või kui üürnik jääb võlgu, saad oma probleemi võimalikult kiiresti lahendatud. Rendin on selle tagamiseks väga hea variant. Vaatlemegi selle näitlikustamiseks Rendini viimast probleemsemat juhtumit, et teada saada, kuidas me olukorrad lahendame ja vajadusel tekkivad kahjud kompenseerime.

Juhtum 1: üürivõlg + kommunaalivõlg

See konkreetne juhtum toimus Tallinnas ning üürnikul tekkisid võlad nii üüri- kui ka kommunaalmaksete mitte tasumisest. Üüriline kolis veebruari lõpus sõnagi ütlemata korterist välismaale ning andis selle küll üürileandjale üle, kuid jäi talle võlgu 418 eurot. Omanik ootas heas usus veel kaks nädalat võla ära maksmist. Võlgnevus jäi üürnikul aga tasumata ja omanik andis sellest meile teada.

Meie probleemide lahendamise osakond võttis üürnikuga ühendust ning esitas talle asjakohased hoiatavad dokumendid. Lisaks anti talle teada kahe nädala pikkusest võlgnevuste likvideerimise tähtajast ning rõhutati, et võlgnevuste mittetasumisel võtame ette vajalikud meetmed. Tähtaja saabudes kinnitas omanik meile, et üürnik on oma võlgnevuse talle tasunud.

Selles kaasuses on peidus ka selge õppetund: tihti piisab probleemide lahendamiseks aktiivsest suhtlusest ning kolmanda osapoole kaasamisest. Kui võlgnikule välja tuua, millised on konkreetsed tähtajad ning mis juhtub siis, kui tähtaegu eiratakse, on inimesed tihti oma võlgnevuste likvideerimisel usinamad.

Tihti piisab probleemide lahendamiseks aktiivsest suhtlusest ning kolmanda osapoole kaasamisest.

Juhtum 2: üürivõlg + kommunaalivõlg + varakahju

Teine juhtum leidis aset Kloogal ning on oma olemuselt keerukam. Selles on koondatud mitu erinevat kahjutüüpi - üürivõlg, kommunaalimaksete võlg ning ka korterile tekitatud kahjustused. Lisaks sellele olid juhtumi kõik asjaolud võrdlemisi segased ning vajasid täpsustamist tavalisest pikema perioodi vältel.

Kuigi korter oli omanikule tähtajalise üürilepingu tavapärasel lõppemisel nõuetekohaselt tagastatud, jäi üürnik võlgu kahe kuu üürisumma ja kommunaalid. Lisaks sellele ei suutnud osapooled jõuda kokkuleppele, kas varakahju oli olemas ning milline oli selle ulatus. Üürileandja oli kindel, et tekkinud kahjustused on tõsised ja väärivad rahalist kompensatsiooni, üürnik aga teiselt poolt hindas, et kahju puudub üldse.

Seega saatsime tekkinud olukorda ja kahjustuste ulatust üle vaatama meie professionaalse hindaja. Tema arvamuse kohaselt oli tekkinud varakahju suurus 300 eurot. Sellele ja võlgu jäänud maksetele lisandus veel 100 eurot korteri koristamise tasu. Seega tuligi kahe kuu üüri- ja kommunaalimaksete, varakahju ja lõppkoristuse kokku arvutamisel tekkinud kahju kogusummaks umbes 1300 eurot.

Kahe kuu üüri- ja kommunaalimaksete, varakahju ja lõppkoristuse kokku arvutamisel tekkinud kahju kogusummaks tuli umbes 1300 eurot.

Nagu öeldud, oli see kaasus keskmisest keerulisem, kuna pooled ei olnud omavahel jõudnud kokkuleppele kes on süüdi ja milline on tekkinud kahju suurus. Seega pidi meie lahenduste osakond palju tegelema ka aktiivse suhtlemise ja poolte lepitamisega. Omaniku esialgne nõue sai meile esitatud 26. märtsil ning sealt edasi võttis olukorra täpne mõistmine meil veel mitu nädalat. Täpselt kuu aega hiljem aga ootas omanikku pangakontol juba rahaline hüvitis.

Kuna antud juhul oli tegemist üpris suure võlgnevusega, leidsime üürnikuga mõistliku lahenduse tasuda võlg notariaalse maksegraafiku alusel igakuiste maksetena. Ka see on Rendini kasutamise üks suurtest plussidest.

Ükski üürileandja ei soovi, et võlg talle väikeste osamaksetega ja intressivabalt tagastataks - meie aga saame üürnikule sellist paindlikku võimalust pakkuda. Üürileandja saab loomulikult oma hüvitise meie käest kohe kätte. See tähendab seda, et lõpuks on kõik osapooled õnnelikud.

Juhtum 3: üürivõlg + kommunaalivõlg

Kolmas juhtum on esimesega võrreldes väga sarnane, kuigi leidis aset Tallinna asemel hoopis Rakveres. Üürnik lahkus korterist vahetult enne jõulupühi, 22. detsembril ning andis teada, et soovib oma üürilepingu ühepoolselt lõpetada.

Kuna me Rendinis võimaldame hetkel sõlmida vaid tähtajatut üürilepingut, on nõuetekohane etteteatamise tähtaeg üürilepingu lõpetamisel aga kolm kuud. Et lõpetada leping lühema etteteatamisega, peavad sellega nõus olema mõlemad osapooled. Antud juhul omanik seda aga ei olnud, kuna soovis enne lepingu lõpetamist leida uue üürilise. Seega sellise etteteatamisega üürnik lahkuda ei saanud.

Seetõttu tekkisid üürnikul üürileandja ees rahalised kohustused. Vaatamata sellele, et tegemist oli pühadeperioodiga ning seetõttu oli uue üürniku leidmine keskmisest suurem väljakutse, õnnestus uus üürnik leida kahe nädalaga. Seega jäi üürnik võlgu vaid ühe kuu üürimakse ja kahe kuu kommunaalid kogusummas üle 400 euro.

Leping uue üürnikuga sõlmiti 8. jaanuarist. Sellest hetkest saime ka teada, kui suur oli kogukahju ning saime selle üürileandjale hüvitada. Hüvitise maksmiseks kulus meil täpselt neli päeva. Üürnikuga sõlmisime võlgnevuste hüvitamiseks taas paindliku maksegraafiku.

Kokkuvõtteks

Nagu antud juhtumitest näha, siis on iga üürimisel tekkinud probleem alati pisut ainulaadne ning nõuab aktiivset sekkumist ja asjaolude väljaselgitamist. See on ka meie lahenduste osakonna töös kõige ajamahukam protsess. Selle protsessi kiirendamisele saab klient aga ise palju kaasa aidata, andes kahjust teada esimesel võimalusel ja edastades seejuures kogu omapoolse informatsiooni, dokumendid ja kirjavahetuse võlgnikuga.

Iga üürimisel tekkinud probleem on alati pisut ainulaadne ning nõuab aktiivset sekkumist.

Meie esimeseks oluliseks sammuks on alati panna piir kahju edasisele suurenemisele ning teha üürnikule selgeks, et ta peaks valima oma maksevõimekusele sobiva elukoha. Kui üürnik on välja kolinud, on ka kahju suurus lõpuks fikseeritav ning saab hakata tegelema selle kompenseerimisega.

Nagu ülalolevatest juhtumitest näha, on kahjude hüvitamine Rendinit kasutades kiire ja mugav. Seejuures ei pea üürileandja end õiglaste nõuete puhul ka halvasti tundma, kuna pakume ka võlglastele välja inimlikud ja mõistlikud lahendused.

Tahad ka sõlmida uue põlvkonna turvalise üürilepingu? Seda saad teha mugavalt otse Rendini äpist, mille saad hankida SIIT.