Koroona-aasta õppetunnid: kuidas lahendada puuküürnike probleem?

Üürikorterist mitte lahkuda tahtvad üürnikud on iga korteriomaniku suurim hirm. Õnneks on võimalik õige tegutsemise korral puuküürnikke vältida ja nendega tekkivaid probleeme lahendada. Kuid mida täpselt tegema peaks?
Avaldamise kuupäev 03.05.2021
Selle artikli sisu võib olla aegunud!
Koroona-aasta õppetunnid: kuidas lahendada puuküürnike probleem?

Pöörane aasta, ka üüriturul

Tänaseks selja taha jäänud 2020. aasta jääb ilmselt kõikidele eredalt meelde. Riigi sulgemine ja paljude ettevõtete koondamised tähendavad hulgaliselt muresid ka kinnisvaraturul, eriti üürikorteritega, kus tihti sõlmitakse lepinguid lühiajaliselt.

Nii korteri üürijale kui ka üürileandjale tehingut lihtsustav kodumaine ettevõte Rendin aitas sel keerulisel aastal sõlmida sadu pikaajalisi üürilepinguid ning ära hoida kümnetesse tuhandetesse eurodesse ulatuvaid kahjusid.

Kaks peamist puuküürniku tüüpi

Alustuseks on vaja selgeks teha, kes puuküürnikud üldse on. Rendini kogemus näitab, et nad jaotuvad laias laastus kahte kategooriasse – pahatahtlikud ja heatahtlikud puuküürnikud. Erinevused tulevad sisse nii nendega kaasnevate probleemide tekkepõhjustes kui ka selles, kuidas neid pärast lahendada üritatakse.

Pahatahtlikud puuküürnikud võivad tunduda asjalikud, kuid hakkavad aja möödudes üürileandja piire kompama. Kuna nad on suurel osal juhtudest ka oma õigustest ja kohustustest väga hästi teadlikud, on nende välja tõstmine keeruline. Samuti ei ole neil huvi probleeme lahendada, kuna see ei ole lihtsalt nende eesmärk. Nad tahavad vaid maksimaalselt pikalt „tasuta“ pinnal elada.

Heatahtlikud puuküürnikud on valdavalt inimesed, kes on korralikult kõik oma kohustused täitnud ning ei soovi probleeme, kuid kellel on need tahtmatult tingitud eluga kaasnevatest muudatustest. Heaks näiteks on inimene, kes on kaotanud töö ning ei suuda seetõttu üürimakseid tasuda.

Kuigi ka see rühm inimesi ei koli tavaliselt esimeste probleemide tekkimisel korterist välja, on võimalik nendega leida kompromisse ning tegeleda konstruktiivselt probleemide lahendamise suunal. Selliste üürnike puhul on enamasti vaja raha välja nõudmise asemel esmajärjekorras leevendada nende stressi ning neid rahustada.

Paljusid probleeme saab ennetada

Õnneks on pahatahtlike üürnikega seonduvad probleemid võimalik paljuski lahendada juba enne kui nad sisse kolivad, ehk süsteemsete puuküürnikega võitlemise võtmesõnaks on ennetus.

Rendin on loonud automaatse üürniku eelkontrolli, millega suur osa võimalikke probleemitekitajaid juba isegi nendega kohtumist välja poogitakse. Kogu protsess on kiire, lihtne ja mugav ning ettevõtte loodud rakendus teeb kõik üürileandja eest ära. Põhjalik eelkontroll on ka põhjuseks, miks kõik puuküürnikud, kellega Rendin siiani aktiivselt n-ö probleemide lahendamise faasis on tegelenud, on olnud nn heatahtlikku tüüpi.

Oluline on ka tagada, et üürnikud saaksid aru, millised kohustused nad endale võtavad, sest inimesed ei tegele just tihti juriidiliste kirjutiste lugemisega ning seega tehakse seda enamasti pealiskaudselt. See võib kaasa tuua arusaamatused, kus lepingutingimusi ei mõisteta ühtmoodi. Kui inimene saab selgelt aru, mis kohustuse ta võtab, on ka tõenäolisem, et ta on võimeline seda täitma.

Ka siin on Rendin protsessi mõlemale osapoolele lihtsamaks teinud – lepingud on automatiseeritud ja lihtsustatud ühe malli järgi nii, et need on kõikidele arusaadavad. Eesmärgiks on tekitada usaldus kahe üürilepingu osapoole vahel ning vähendada riske ja muresid nii üürijale kui ka korteriomanikule.

Tõendamine lihtsamaks

Üheks võtmeterminiks uue üürisuhte alustamisel on üleandmise- ja vastuvõtmise akt (ÜVA). Suur hulk probleeme lähtub just selle akti halvast või laisast täitmisest. Näiteks lisatakse akti tihti vanad pildid või ei kirjeldata piisavalt põhjalikult korteri ja selles oleva vara reaalset seisukorda.

Kui aga korteri reaalset seisukorda kirjeldavad tõendid puuduvad, siis ei ole abi ka parimast juristist ega raudkindlast üürilepingust. Nii ongi Rendin välja töötanud ka päris oma ÜVA loomise lahenduse, mis võimaldab vaid minutitega luua akti, mis kaardistab kogu korteri ja seal oleva vara seisukorra ning aitab seega ka muresid vältida ja nende tekkimisel lahendada.

Suhtlus ja usaldus

Eelmainitud tehnoloogilised lahendused on küll abiks, kuid lõpuks on ühe (üüri)suhte aluseks läbipaistev ja selge suhtlus. Ka siin aitab Rendin kaasa usalduse loomisele – kohe kui probleemid ilmnevad, pakutakse ettevõtte poolt mõlemale osapoolele välja 2-3 lahendust, kuidas need kõrvaldada.

Tihti on just kolmanda osapoole välja pakutud võimalikud käigud see, mida inimesed konfliktide lahendamisel vajavad ning vahemehe olemasolu tagab ka selle, et mõlemad pooled tunnevad end hästi ning mitte survestatult.

Lisaks sellele on Rendinis tööl spetsiaalselt just klientide ja üüriprobleemidega tegelevad inimesed, kellel on suur kogemus pingeliste olukordade lahendamisel. Viimased probleemolukorrad on nende toel lahendatud kõigest nädalatega ilma, et kummalegi probleemi osapoolele oleks tekkinud täiendavaid kulusid.

Kokkuvõtteks

Kuigi sajaprotsendilist garantiid probleemide vältimisel ei ole kunagi olemas, aitab Rendini ennetus-tõendus-suhtlus mudel märkimisväärselt vähendada kinnisvara välja üürimisega seotud riske. Lisaks on hea teada, et kui probleemid ikkagi tekivad, on keegi, kes sinuga kogu protsessi algusest lõpuni kaasa teeb ning aitab lahendust otsida.

Hangi Rendini tasuta rakendus ning proovi ise, milline peaks korteri üürile andmise protsess 21. sajandil välja nägema.