← Tagasi postituste juurde

Kuidas üürikodu paberimajandus paremasse korda saada?

12.04.2023

Kuidas üürikodu paberimajandus paremasse korda saada?

Üürilepingu koostamine, vara üleandmise-vastuvõtu akti koostamine ning üürimise formaalne lõpetamine on kolm osa üüriprotsessis, mis võivad paljudele üürileandjatele peavalu valmistada. Kuidas levinud vigu vältida? Anname mõned nipid.

Väldi õigustühiste üüridokumentide tegemist

Oluline on vormistada oma dokumendid selliselt, et neid vajadusel tõendamiseks kasutada saaks. Rendini praktika näitab: dokumendipõhjade täitmine võib inimestele valmistada tõsist peavalu. Rääkimata sellest, et keegi hakkab neid iseseisvalt koostama. Kuidas õigesti tegutseda?

Tihti juhtub, et üürileandjad lisavad üürilepingusse oma soovide järgi punkte, mis ei ole kuidagi kooskõlas Võlaõigusseadusega. Nii võibki omanik arvata, et on oma lisatud klauslite abiga paremini kaitstud. Tegelikkuses ei ole VÕS-iga vastuolus olevad ettekirjutused üldse kehtivad ega kaitse mitte millegi eest. Kusjuures see on üks levinumaid müüte üürituru kohta.

Üheks kõige suuremaks probleemiks on see, et üürileandjad lisavad lepingusse oma suva järgi võlaõigusseadusega vastuolus olevaid punkte.

Hea näide õigustühisest punktist puudutab tähtajatut üürilepingut. Vahel kirjutatakse lepingusse, et ühe poole soovil on võimalik üürileping lõpetada ka ühe või kahe kuu pikkuse etteteatamisega. Jällegi – reaalsuses muudab VÕS muudab sellise lepingupunkti õigustühiseks ning etteteatamise aeg peab siiski olema kolme kuu pikkune. See tingimus kehtib mõlemale osapoolele ühepoolse korralise ülesütlemise korral.

Hoia üürileping lihtsana

Rendini ekspertide kindel soovitus on hoida oma üürileping võimalikult lihtsa ja lollikindlana. See on kasulik mitmes mõttes: 1) koostamine võtab vähem aega; 2) paremini arusaadav teisele osapoolele, mistõttu reeglite järgimisega tekib väiksema tõenäosusega probleeme.

Kui kasutad Rendini loodud tasuta üürilepingu põhja, saad järgida meie juristi kommentaare, mis annavad nõu, millised lisapunktid on võimalik lepingusse lisada. Lisaks saame omalt poolt lubada, et ühtegi Võlaõigusseadusega vastuolus olevat punkti seal ei ole.

Veelgi parema kaitse saab loomulikult siis, kui kasutada Rendini turvalist üürilepingut, mis sisaldab üürileandja jaoks üüri-ja kommunaalmaksete garatiid ning varakaitset. Sellisel juhul saab üürileandja rahulolu- ja kindlustunde, et võimalike murede korral on ta igati hoitud nii finatsilises mõttes kui ka tasuta õigusabi vaatest, sest Rendini eksperdid on alati telefonikõne või e-kirja kaugusel.

Ära unusta vara üleandmise ja vastuvõtmise akti

Korrektse üürilepingu kõrval on ülitähtis, et vara üleandmise ja vastuvõtmise akt (ÜVA) oleks õigesti vormistatud. See aitab üles märkida seda, milline on üüripinna seisukord selle üleandmise hetkel ning tõendada sellega toimuvaid muutusi, vararikkumisi või puudujääke.

Kuigi teoorias tundub ka selle dokumendi õigesti täitmine lihtne ja loogiline, siis tegelikkuses täidetakse ka seda lohakalt või mis kõige hullem, ei täideta seda üldse.

Kõige tavapärasemateks vigadeks ÜVA täitmisel on vanade piltide kasutamine, probleemsete kohtade dokumenteerimata jätmine ning puudulikud pildikirjeldused, mis ei anna ülevaadet tegelikust vara seisukorrast.

Seega, kui üürikodus oleva vara või kodu endaga peaks midagi juhtuma, siis on kellegi vastutusele võtmine väga keeruline, et mitte öelda võimatu. Näiteks kui üürileandja kasutab neli aastat vana pilti köögilauast, kuid vahepeal on see tundmatuseni muutunud, siis hiljem ei ole võimalik kuidagi välja selgitada, millal kahjud on tekkinud ning kes need põhjustas.

Kui üürileandja ei ole Rendini kasutaja:

Soovitame olla põhjalikud ja täpsed oma vara kirjeldamisel ja pildistamisel. Kindlasti tuleks teha iga järgneva üürilisega ÜVA täitmise protsess uuesti põhjalikult läbi. See on elementaarne, ent samal ajal ka väga oluline osa üürilepingust.

Kui üürileandja on Rendini kasutaja:

pakume oma rakenduses digitaalset varade üleandmise ja vastuvõtmise akti ning kogu protsess on samm-sammu haaval mugavalt läbitav.

Lõpeta üürileping korrektselt

Kui üürimisega mingil põhjusel lõpp peaks olema, on vaja leping ka õigesti ära lõpetada.

Tähtajaline leping lõppeb vastavalt kuupäevale, mis lepiti kokku lepingu sõlmimisel. Seda pole võimalik lõpetada korraliselt ehk ilma mõjuva põhjuseta.

Tähtajatu lepingu saab korraliselt ja ühepoolselt üles öelda 3-kuulise etteteatamisega. Lepingu võib lõpetada ka muu kokkuleppe alusel, kui mõlemad pooled on sellega nõus.
Üürilepingu ülesütlemiseks tuleb vastaspoolele edastada teavitus. Kui see ei ole õigesti täidetud, on see tühine ning teine osapool ei ole kohustatud lepingu lõpetamisega nõustuma.

Kusjuures nii mõnigi puuküürnike juhtum on tihedalt seotud valesti vormistatud ülesütlemisega. Kui puuküürnik on juriidiliselt pädev, võib ta vääratele ülesütlemistele appelleerida. Seega säilitab ta jätkuvalt õiguse üürikodus elada.

Erakorraline ülesütlemine

Erakorraline lepingu ülesütlemine on ka võimalik, kuid selle puhul on olemas väga selged tingimused, mis lähtuvad jällegi Võlaõigusseadusest. Mitte igasugune tingimus, mis ühe osapoole jaoks võib tunduda erakorraline ja hädavajalik, ei pruugi seaduse vaatest seda üldse olla. Üks sobilik näide on kinnisvara müük, mis ei ole piisav põhjus üürilepingu erakorraliselt üles ütlemiseks.

Rendini teavituspõhjad

Rendini dokumentide lehel pakume üürilepingu ülesütlemise avalduse mustandeid nii meie klientidele kui ka kõikidele teistele huvilistele.