← Tagasi postituste juurde

Kuidas üürikodu paberimajandus paremasse korda saada?

03.05.2021

Selle artikli sisu võib olla aegunud!
Kuidas üürikodu paberimajandus paremasse korda saada?

Üürilepingu põhja koostamine, vara üleandmise ja vastuvõtu akti koostamine ning üürimise formaalne lõpetamine on kolm üürimise külge, mis paljudele üürileandjatele peavalu võivad valmistada. Anname paar lihtsat nippi, kuidas vigu vältida.

Välista dokumentide õigustühisus

Väga oluline on vormistada oma dokumendid selliselt, et neid vajadusel millegi tõendamiseks kasutada saaks. Oleme oma praktikas näinud, et dokumendipõhjade täitmisega on tõsiseid probleeme, rääkimata sellest, et keegi hakkab dokumente ise oma peaga koostama. Kuidas seda siis õigesti teha?

Üheks kõige suuremaks probleemiks on see, et üürileandjad lisavad lepingusse oma suva järgi punkte, mis ei ole kooskõlas võlaõigusseadusega. Nii võibki üüripinna omanik arvata, et on enda lisatud punktide abiga kaitstud, kuid tegelikkuses ei ole võlaõigusseadusega vastuolus olevad punktid kehtivad ning ei kaitse seega mitte millegi eest.

Üheks kõige suuremaks probleemiks on see, et üürileandjad lisavad lepingusse oma suva järgi võlaõigusseadusega vastuolus olevaid punkte.

Üks hea näide õigustühistest punktidest puudutab näiteks tähtajatut üürilepingut. Vahel kirjutatakse lepingusse sisse, et ühe poole soovil on võimalik üürileping lõpetada ka näiteks ühe või kahe kuu pikkuse etteteatamisega. Tegelikkuses võlaõigusseadus muudab sellise lepingupunkti õigustühiseks ning etteteatamise aeg peab siiski olema minimaalselt kolme kuu pikkune.

Kuigi lühem etteteatamisaeg sellisel kujul kehtib üürnikule, keda peetakse üürilepingu nõrgemaks pooleks, ei anna see omanikule siiski mingisugust õigust üürilepingut varem kui kolme kuu pikkuse etteteatamisega lõpetada.

Mida me soovitame teha? Peamine soovitus on mitte hakata ise leiutama ning teha oma üürileping võimalikult lihtsaks ja lollikindlaks. Lihtne leping on kasulik mitmest küljest - esiteks võtab selle koostamine vähem aega, teisest küljest on see ka teisele osapoole paremini arusaadav ning seega täidab ta oma kohustused suurema tõenäosusega.

Kui kasutad kindlustuskaitseta Rendini üürilepingu põhja, saad järgida sinna meie juristi jäetud kommentaare, mis annavad nõu, millised lisapunktid on võimalik lepingusse lisada. Lisaks saame omalt poolt lubada, et ühtegi võlaõigusseadusega vastuolus olevat punkti lepingus ei ole.

Veelgi parema kaitse saad loomulikult, kui lood meie kindlustuskaitsega üürilepingu. Sellisel juhul ei pea sa ülemäära lepingupunktide pärast muretsema, kuna peamise kaitse tagab lepinguga kaasnev kindlustussertifikaat.

Ära unusta vara üleandmise ja vastuvõtmise akti

Lisaks korrektsele üürilepingule on ülitähtis, et õigesti oleks vormistatud ka vara üleandmise ja vastuvõtmise akt (ÜVA). See aitab üles märkida seda, milline on üüripinna seisukord selle üleandmise hetkel ning tõendada sellega toimuvaid muutusi.

Kuigi teoorias tundub ka selle dokumendi õigesti täitmine lihtne ja loogiline, siis tegelikkuses täidetakse ka seda lohakalt või mis kõige hullem, ei täideta seda üldse.

Kõige tavapärasemateks vigadeks ÜVA täitmisel on vanade piltide kasutamine, probleemsete kohtade mitte dokumenteerimine ning puudulikud pildikirjeldused, mis ei anna ülevaadet tegelikust vara seisukorrast.

Kuigi teoorias on ÜVA täitmine lihtne ja loogiline, siis tegelikkuses täidetakse ka seda lohakalt või mis kõige hullem, ei täideta seda üldse.

See omakorda tähendab, et juhul kui üürikodus oleva vara või kodu endaga peaks midagi juhtuma, siis on kellegi vastutusele võtmine väga keeruline, et mitte öelda võimatu. Kui oled kasutanud neli aastat sama pilti köögilauast, kuid vahepeal on see tundmatuseni muutunud, ei ole võimalik kuidagi välja selgitada, millal kahjud on tekkinud ning kes need tekitanud.

Nendele, kes ei soovi meie platvormi kasutada, soovitame olla põhjalikud ja täpsed oma vara kirjeldamisel ja pildistamisel ning kindlasti teha iga uue üürilisega ÜVA täitmise protsess põhjalikult uuesti läbi. See on väga oluline osa turvalisest üürilepingust.

Rendini platvormi klientidele pakume äpis digitaalset varade üleandmise ja vastuvõtmise akti ning lisaks sellele võtame kogu protsessi mugavalt samm-sammu haaval läbi.

Lõpeta üürileping korrektselt

Kui üürimisega mingil põhjusel lõpp peaks olema, on vaja leping ka õigesti ära lõpetada. Tähtajalise lepingu puhul on üheks võimaluseks see, et lepingus märgitud periood saab lihtsalt läbi ning siis lõppeb ka leping. Kuid tähtajatu lepingu puhul või siis kui leping soovitakse lõpetada enne tähtaega, on asjad keerulisemad.

Üks variant on kasutada tähtajatu lepingu puhul ülalmainitud kolme kuu pikkuse etteteatamise õigust, kuid on võimalik leping lõpetada ka poolte kokkuleppel. See aga omakorda toob kaasa veel ühe lisadokumendi - üürilepingu ülesütlemisavalduse, mille õige täitmine taas peavalu tekitab. Kui see ei ole õigesti täidetud, on see ülesütlemine tühine ning teine osapool ei ole kohustatud lepingut lõpetama.

Nii mõnigi puuküürnike juhtum on tihedalt seotud just valesti vormistatud ülesütlemistega. Kui puuküürnik on juriidiliselt pädev, võib ta vääratele ülesütlemistele appelleerida ning seega juriidiliselt on tal jätkuvalt õigus üürikodus elada.

Rendini kodulehel pakume üürilepingu ülesütlemise avalduse mustandeid nii meie klientidele kui ka kõikidele teistele huvilistele. Need on saadaval nii üürileandjale kui ka üürnikule.

Teine variant üürilepingu ülesütlemiseks on erakorraline ülesütlemine, mille puhul on olemas väga selged tingimused, mis lähtuvad võlaõigusseadusest. Mitte igasugune tingimus, mis ühe osapoole jaoks võib tunduda erakorraline ja hädavajalik ei pruugi seaduse vaatest seda üldse olla. Üks hea näide on üüripinna müük, mis võlaõigusseaduse järgi ei ole piisav põhjus üürilepingu erakorraliselt üles ütlemiseks.

Rohkem infot erakorralise ülesütlemise tingimuste ja nõuete kohta saab Võlaõigusseadusest, §314-319. Seal on toodud kõik tingimused, mille puhul on õigus lepingut erakorraliselt lõpetada.