← Tagasi postituste juurde

Leppetrahv üürilepingus: imerohi või kosmeetiline muudatus?

Leppetrahv üürilepingus: imerohi või kosmeetiline muudatus?

Selle aasta algusest kehtima hakanud uus võlaõigusseadus võimaldab esimest korda 20 aasta jooksul määrata üürileandjatel üürnikele leppetrahve. Kuidas käib leppetrahviga karistatavate rikkumiste tõendamine ja mille eest üldse saab leppetrahvi määrata, selgitab Rendini jurist Lia Siht.

Vara rikkumist ei hüvita

Oluline teadmine on, et leppetrahv saab olla seotud vaid mittevaralise nõudega. “Kui kahju on rahaliselt mõõdetav, siis leppetrahvi üürnikult nõuda ei saa,” selgitab Siht. “Leppetrahv on ette nähtud vaid mitterahaliste nõuete puhul nagu näiteks öörahu või kodukorra rikkumine”. Seega saab leppetrahv mõjutada üürniku käitumist, ent ei kaitse üürikodu ega seal olevat vara. Veel on oluline teada, et leppetrahvi ei tohi kinni pidada tagatisrahast.

Kuigi vara rikkumist puudutav leppetrahv on õigustühine, on oluline teada, et lõhutud vara puhul on üürnik siiski kohustatud kahju hüvitama. “Kui näiteks on korteris olev diivan ära rikutud, siis on mõistlik esiteks teatada üürnikule kahjust ning määrata selle tasumise tähtaeg,” ütleb Siht.

Kui üürnik rikutud eset või esemeid vabatahtlikult hüvitada ei soovi, soovitab jurist esitada maksekäsu või edastada nõude olenevalt üüripinna asukohast ja rikutud vara väärtusest üürikomisjoni või kohtusse. Seda tehes tasub aga silmas pidada, et vara väärtus ja võimalikud menetluskulud oleksid omavahel kooskõlas.

Sellest, kuidas võlgnevusi üürniku käest kõige efektiivsemalt kätte saada, saad pikemalt lugeda SIIT.

Üks põhiprobleem: korteris suitsetamine

Üks oluline tegevus, mida leppetrahviga alatihti keelata tahetakse on üüripinnal või korteriühistu pinnal suitsetamine. Leppetrahv saab küll üürniku suitsetamist pärssida, kuid selle tulemuslikult ära keelamine on raske, leppetrahvi olemuse tõttu.

Sisuliselt on võimalik korteris suitsetamise puhul tõesti leppetrahv määrata, aga üürnik ei pruugi sellest leppetrahvist lihtsalt välja teha, hoiatab Siht. “Küll aga saate üürniku käitumist leppetrahviga mõjutada, lootes, et see on ebameeldiv kulu ja halb käitumine lõpeb,” ütleb ta. Juhul, kui suitsetamine on üheselt tõendatav, on võimalik siiski need leppetrahvid hiljem ka üürnikult sisse nõuda.

Mis puutub trepikodades suitsetamist, millega ka probleeme võib esineda, siis sel puhul on tegemist Tubakaseaduse § 29 lg 1 p 19 rikkumisega. Sellisel juhul soovitab Siht juba rikkumiste üle arvet pidada. “Kui rikkumine on pidev ja üürnik vaatamata vähemalt kahele antud hoiatusele oma käitumist ei paranda, siis saab lepingu erakorraliselt lõpetada,” sõnab ta.

Leppetrahvi tõendamine on raske

Leppetrahvi puhul on selle kõige keerulisemaks osaks selle tõendamine. Üürileandja üritab ju üürniku ellu sekkuda võimalikult vähesel määral ning seega ei pruugi isegi teada, et mõnd lepingusse kirjutatud leppetrahviga kulmineeruvat nõuet rikutud on. Samuti ei ole üürileandja enda ütlused asjakohane tõend.

Reaalsuses on leppetrahvi määramiseks ja tõendamiseks vaja dokumentaalseid tõendeid. Selleks sobivad hästi näiteks korteriühistu poolt tehtud ettekirjutused, politsei ja munitsipaalpolitsei väljakutsed ning muud tunnistused. Küll aga tasub teada seda, et põhimõtteliselt on üürnikul võimalus ka sellised tõendid vaidlustada.

Siht näitlikustab olukorda öörahu rikkumise puhul. “Kui sellisest olukorrast on olemas naabrite kirjalikult vormistatud kaebus, siis see on dokumentaalne tõend ja üürileandja saab leppetrahvi määrata,” ütleb ta. Kui aga tahta astuda leppetrahvist veel samm edasi ning leping erakorraliselt üles öelda, siis selleks tuleks juba politsei väljakutsed fikseerida, tõdeb Siht.

Selle asemel, et leppetrahvidele toetuda, on Sihi hinnangul enamasti probleemse üürniku puhul mõistlikum lihtsalt leping lõpetada. Selleks on vaja üürnikule kolm kuud ette teatada. Juhul, kui üürnikule on aga juba mitu korda politsei välja kutsutud, ta hilineb juba mitmendat kuud üürimaksetega või kasutab pinda vastuolus lepingutingimustega, on võimalik leping lõpetada ka erakorraliselt.

Kui soovid oma vaeva üürimisel vähendada, üüri oma kodu välja Rendini abiga. Nii saad ligipääsu kontrollitud taustaga üürnikele ning ulatusliku lisakindlustuse, mis kaitseb, kui üürikorteriga peaks midagi juhtuma. Tõmba Rendini äpp alla Google Play poest või Apple App Store'ist ning alusta oma murevaba üürikogemusega kohe.