Rendin Digimaakler leiab üürileandjale usaldusväärse üürniku

Rendin Digimaakler on tööriist üürileandjatele, mis aitab kiirelt leida usaldusväärseid üürnikukandidaate ja väljavalituga saab hiljem sõlmida turvalise üürilepingu.
Avaldamise kuupäev 25.04.2023
Selle artikli sisu võib olla aegunud!
Rendin Digimaakler leiab üürileandjale usaldusväärse üürniku

Kogu protsess on väga mugavalt üles ehitatud – kasutaja ülesandeks on ainult järgida vastavaid juhtnööre. Kusjuures, Rendin Digimaakler on üürileandja jaoks tasuta.

Kui üürnik on veel leidmata

Sel juhul on üürileandja esimeseks sammuks üürikuulutuse koostamine, mis sisaldaks teavet pakutava elupinna kohta, alates asukohast ning numbrilistest parameetritest lõpetades muude oluliste täpsustustega (sisustuse olemasolu, parkimiskoha ja panipaiga kasutusvõimalus, lemmikloomade lubamine jne). Digimaakler küsib esmase info ja seejärel saab üürileandja lisada veel lühikirjelduse.

Lühikirjelduse koostamisel tasub end panna üürniku kingadesse ja mõelda, mida sina ise selles rollis olles tahaksid välja lugeda? Näiteks, mis on eriti hea või mugav üürikodu juures, milline on ümbruskond ja transpordiühendus. Kindel on see, et ühest või kahest lausest jääb väheks, ent ülemäära pikaks ei tasu ka minna.

Parimad kandidaadid tulevad siis, kui üürikuulutusel on hea nähtavus, mis tagab piisaval hulgal kandidaate. Digimaakleri kaudu sisestatud kuulutus läheb automaatselt üles Rendini platvormile. Huviliste arvu suurendamiseks võivad üürileandjad oma kuulutust jagada ka Rendini Facebooki grupis.

Üürikodu kuulutuse tekib juurde kutselink, mille vahendusel saavad üürnikukandidaadid oma huvi üles näidata. Iga kandideerija peab läbima Rendini taustakontrolli, et me saaksime veenduda inimese puhtas finantstaustas ja maksevõimekuses. See kontroll on oluline eelkõige meile endale, sest Rendin võtab üürniku nimel riski, mitte üürileandja.

Kui üürihuvilised on olemas, siis tuleb üürileandjal leida aeg, et organiseerida nendele üürikodu näitamine. Loodetavasti on pärast seda juba kindel inimene olemas, kellest saabki üürnik.

Kui üürnik on juba olemas

Järelikult on suurem osa tööst juba tehtud ning jäänud on viimased sammud: üürilepingu sõlmimine, üleandmise-vastuvõtu akti vormistamine ja üürikodu üleandmine.

Üürilepingu sõlmimine on Rendini abiga väga lihtsaks tehtud, sest kõik olulised sisupunktid on juba eelnevalt lisatud, üürileandjal-üürnikul tuleb vaid lüngad täita ning allkirjastada. Tasub teada, et meie pakume kasutamiseks ainult tähtajatuid lepinguid, kuna need on paindlikud ja turvalised mõlema osapoole jaoks.

Vara üleandmise akt peab olema korrektselt vormistatud – nii on hilisemad kahjunõuded hõlpsamalt lahendatavad. Kindlasti tasub ära teha pildid, mis ilmestaksid üürikodu seisukorda enne üleandmist (sh detailsemad pildid kallimatest asjadest nagu kodumasinad). Veel peaks fikseerima näidud ning korteris oleva vara, et midagi kaduma ei läheks. Rendini rakenduses on see osa kasutaja jaoks igati mugavaks tehtud.

Enne elupinna üleandmist võiks paberimajandus olla korras, seega nüüd on õige aeg üüriperioodi alguseks!

Soovitame üürileandjale:

  • Loe Rendin blogi, et end kurssi viia oluliste teemadega üüriturul

  • Külasta Rendin abikeskust, kus on vastused paljudele küsimustele, mis võivad tekkida nii enne üüriperioodi, selle ajal kui ka pärast.