← Tagasi postituste juurde

Rendini kogemus: tüliõun üürileandja ja üürniku vahel

08.09.2021

Selle artikli sisu võib olla aegunud!
Rendini kogemus: tüliõun üürileandja ja üürniku vahel

Üürikorteri puhul on terve hulk riske. Võlgnevused, puuküürnikud ja lõhutud esemed on vaid mõned probleemid pikas nimekirjas. Üllatuslikult kerkib väga sagedaselt tüli hoopis aga ühest allikast, mille peale esmapilgul isegi tulla ei pruugi. Selleks on koristamine.

Me ei mõtle selle peale igapäevaselt, aga tegelikult ei ole inimestel ühest arusaama, mida koristamine tähendab. Ühe jaoks on see tolmu pühkimine pindadelt ja tolmuimejaga põranda kergelt üle tõmbamine. Teise jaoks on koristamine minimaalselt aurutiga puhastatud madrats, prillikiviks küüritud vuugivahed ja nii puhas põrand, et sellelt võiks süüa.

Mõlemal poolel on õigus. Probleemid tekivad koristamisega aga juhul, kui kokku saavad inimesed, kelle arusaam koristamisest on erinev, kuid see ei tule enne üürilepingu sõlmimist nende omavahelises suhtluses välja. Kui jõutakse üürilepingu lõpetamise ja korteri omanikule tagasi andmiseni, tekivadki probleemid.

Selge suhtlus = pool võitu

Siit tulebki meie esimene soovitus, mis on suunatud pigem üürnikele. Uude korterisse kolimisel tasub kindlasti selgeks teha, millised on üürileandja soovitused koristamiseks. Selle uurimine on kasulik ka seetõttu, et uues kodus võib olla materjale, mille hooldamisel tasub olla ettevaatlik. Vale koristamistehnika võib tekitada kahjustusi ning võimalik, et seetõttu ka rahalisi väljaminekuid.

Jutuajamiseni koristamise üle tasuks kindlasti jõuda kodu otsimise esimeses faasis, ehk siis kui korterit vaatama minnakse. Kindlasti soovitame selliseid vestluseid algatada ka üürileandjatel endil. Kui üürnikule esitatud ootused on selged ja läbipaistvad, jäävad ära pikaajalised tülid, pettumused ja hilisem ebamugavus kõikide jaoks.

Eriti oluline on koristamisest väga detailselt rääkimine olukorras, kus üürileandja poolt on tellitud professionaalne koristus. Sellisel juhul on hea see koheselt ka üürnikule ära märkida. Kui eeldus on, et korter tagastatakse samasuguses eriliselt heas seisukorras, siis tuleks ka seda eraldi rõhutada. Samuti tuleks see info võimalusel ära märkida vara üleandmise aktis.

Samal teemal on olemas ka eelmisest aastast pärinev otsust Tallinna üürikomisjonist üürivaidlusasjas nr 11-1/1/20. Sealsest otsusest võib lugeda: “Kui lepingupooled ei ole kokku leppinud lepingu lõppemisel eluruumi professionaalide poolt koristamises, siis ei pea üürnikud kandma koristusega seotud kulu.” Seega veel kord: kui üürileandja eeldus on professionaalne koristus, tuleb selles ka üürnikuga selgelt kokku leppida.

Lõpukoristus ei ole tavakoristus

Mõlemad osapooled peaksid väga selgelt aru saama ka sellest, et lõpukoristus ja igapäevane tavakoristus on kaks eri asja. Üürileandja peab teadvustama, et ükski kodu ei ole kunagi igapäevaselt ideaalses seisukorras ning on mõttetu loota, et korter on kogu aja täpselt samas seisukorras, mis korteri üleandmisel. Üürnik peab samal ajal samuti mõistma, et lõpukoristus peaks olema hoopis põhjalikum kui igapäevane koristus. 

Lõpukoristuse kvaliteedi tagamise juures on olemas ka selge rusikareegel – lepingu lõpetamisel ja üüripinna tagasi üürileandjale tagastamisel peab see olema samasuguses seisukorras nagu see oli dokumenteeritud vara üleandmise aktis. Kui korter seda ei ole, on üürileandjal õigus kinni pidada tagatisraha või kasutada muid meetmeid, et algupärane olukord tagada.

Üldse on vara üleandmise akti korrektne täitmine koristamisega seotud probleemide puhul hädavajalik. Kui põhjalikult täidetud ja piltidega varustatud akt puudub, siis on keeruline mõista, milline üleantava korteri seisukord peaks olema. Samuti on probleemide puhul võimatu tõestada, millises seisukorras korter algselt üürile anti.

Kuidas juba tekkinud probleemid lahendada?

Juba tekkinud probleemide puhul on kogu lahenduse võti suhtlemine. Enamasti on probleemiks see, et üürnik ei ole lõppkoristust teinud sellise standardi järgi nagu üürileandjale oleks sobinud. Nagu varem viidatud, tuleks sellisel juhul minna tagasi vara üleandmise akti juurde ning sellele viidata kui tõendile, milline korter üleandmise hetkel oli.

Kui tulla selle juurde, kuidas lahendatakse koristamisega seotud probleeme nii üürikomisjonis kui ka meie platvormil, siis enamasti on lahenduseks kompromiss. Kui omavahel kokkuleppele ei jõuta, tasukski kindlasti pöörduda vajalike instantside poole. Meie platvormil lepingu sõlminud peaksid igast sellisest probleemist teada andma meie klienditeenindusse. Kui sõlmitud on tavaleping, tuleb lahenduse leidmiseks pöörduda üürikomisjoni või kohtusse.