← Tagasi postituste juurde

Üürileandjate ja üürnike kogemus kinnitab: tagatisraha ei toimi!

Üürileandjate ja üürnike kogemus kinnitab: tagatisraha ei toimi!

Tagatisraha kasutamine on täna kõige harjumuspärasem ja tavalisem viis üürimisel riskide maandamiseks. Riske võib see küll pisut vähendada, kuid ideaalsest lahendusest on asi kaugel. Üllatuslikult kinnitavad seda mõlema üüritehingu osapoole kogemused.

Üürnikud võivad kaotada sadu eurosid

Alustame üürnike vaatest. Uurisime üürimisel tagatisraha tasunud inimestelt, millised on nende kogemused tagatisraha kasutamisega. 56% protsenti meie küsitlusele vastanutest tunnistavad, et üürileandja on vähemalt ühel juhul nende poolt makstud tagatisraha endale jätnud. 

Omaniku poolt tagasi maksmata jäetud summad olid seejuures väga erinevad. Mõnel juhul jäi see 100 euro ligi, samas oli ka olukordi, kus üürileandja otsustas endale jätta ka 700 või isegi 800 eurot. Keskmine rahanumber jäi aga mõnesaja euro ümber.

Täpsemaid põhjuseid teadmata on raske öelda, mis oli raha endale jätmise põhjuseks ning kas see oli õigustatud või mitte. Ometi nähtus vastustest ka see, et suur osa üürnikest pidas üürileandjate tagatisraha omale jätmist ebaõiglaseks. Vähemalt ühel juhul oli see ka selgelt põhjusega - üürnik käis tagatisraha üürikomisjonis tagasi nõudmas ning komisjon otsustaski tema kasuks.

Kui siia kõrvale võtta veel see, et väga tihti on tagatisraha koormavaks lisakuluks üürimisega alustamisel, võib kindlalt väita, et üürnike jaoks on tagatisraha olemasolu tõeline probleem. Tagatisraha nõue tekitab suure hulga “seisvat raha”, mille tagastamine õiguspärasele omanikule võib ebaausa üürileandja puhul nõuda palju vaeva.

Ka üürileandja jääb miinusesse

Siinkohal teame, mis on peamine argument tagatisraha poolt - see polegi mõeldud üürnike mugavuse jaoks, vaid hoopis üürileandja kaitseks. See on loomulikult õige, kuid küsimus siinkohal on, kui palju see üürileandjat päriselt kaitseb?

Viisime küsitluse läbi ka üürileandjate seas ning selle tulemused ilmestavad veelgi paremini seda, miks tagatisraha turvalisuse tagajana ei toimi. Vastanud üürileandjatest 73% protsendil oli probleeme võlgu jäävate üürnikega ning 52% vastanutest on seejuures kimpus olnud vähemalt kahe sellise üürnikuga.

Veel enam, tavaks oli ka see, et juba võlgu jäänud üürnik jäi sama üürikorra vältel võlgu mitmel kuul järjest. Võlad kuhjusid mitme kuu ulatuses koguni 92% protsendi puhul probleemsetest juhtumitest! Ehk siis - kes on üürileandjana juba kord võlglasega kokku puutunud, selle jaoks on see kokkupuude olnud rahaliselt väga kulukas.

Palusime üürileandjatel hinnata ka tekkinud üürnike võlgnevusest tingitud kulude kogusuurust. Pisut alla pooltel juhtudel hinnati võlgnevuste koguulatust neljakohalise arvuga. Kõige äärmuslikumal juhul oli tekkinud kulu 4000€, kuid keskmiselt jäi kulu umbes 1000 euro ligi. 

Nüüd võrdleme seda tagatisrahaga. Eesti üüriturul on enim üürikortereid Tallinnas, kus keskmine üürimakse jääb umbes 500 euro kanti. Turul on tavapärane, et üürnik jätab tagatisrahaks ühe kuu üürisumma, ehk samuti umbes 500 eurot. 

Kui võrrelda seda tagatisraha summat nüüd keskmise tekkinud võlgnevuse suurusega, mis on sellest kaks korda suurem, näeme väga hästi, miks tagatisraha ei ole hea ja turvalisust tagav süsteem ka üürileandja jaoks.

Ehitame õiglase maailma, ilma tagatisrahata

Meie ideaalmaailmas võikski seetõttu üürimine olla täielikult tagatisrahast vaba. Rendin võimaldab seda ning pakub mõlemale osapoolele välja tagatisrahast parema lahenduse.

Üürileandja saab meilt tagatisraha asemel kindlustuskaitse, mis katab korterile tekitatud võimalikud kahjud 100 üürimakse ulatuses ning kolme kuuüüri piires on olemas kaitse ka erinevate võlgnevuste eest. Ehk siis kaitse on igal juhul mitmekülgsem ning suurem kui tagatisraha puhul. Heaks juhtumianalüüsiks, kuidas Rendin päriselt aitab, on meie platvormilt läbi käinud 5000 euro suuruse kahju kaasus.

Üürnik üürib meie platvormil ilma tagatisraha maksmata, kuid tema kanda jääb madal kuumakse, mis tagab tagatisraha asemel üürileandja turvalisuse. Kui võrrelda seda tagatisrahaga, siis aitab see üürimisega alustamisel kulud mõistlikud hoida ning ära lõigata ühe suure ebavajaliku kulutuse.

Lisaks kõigele sellele toimime me lepingus erapooletu vahemehena. See omakorda aitab luua õiglasemat üüriturgu. Meie platvormil tehtud tehingute puhul ei saa keegi jätta endale raha, mis tegelikult kuulub teistele või jääda võlgu ilma tagajärgedeta. Meie lahenduste meeskonnal on pikaajaline probleemide lahendamise kogemus ning ükski mure tähelepanuta ei jää.

Kõlab hästi? Vajuta “Alusta” nuppu meie pealehel ning vaata, kuidas Rendini kasutamine Sulle kasulik on.