Ülevaade: populaarsed küsimused üürileandjatelt

Kodu üürimise platvormi Rendin – mis pakub tagatisrahata üürimist üürnikele ning üürimaksete garantiid ja varakaitset koduomanikele –, õigusjuht Lia Siht toob välja levinud küsimused, mille kohta (alles alustanud) üürileandjad teada tahavad. Kuna infot internetist leiab alati väga palju, mis kohati mõjub koormavalt ja võib tekitada segadust, anname kompaktse ülevaate kõigest vajalikust.
Avaldamise kuupäev 04.03.2022
Selle artikli sisu võib olla aegunud!
Ülevaade: populaarsed küsimused üürileandjatelt

Kas turvalisem on valida tähtajatu või tähtajaline üürileping?

Eestis eelistatakse tihtipeale tähtajalist üürilepingut, kuna arvatakse, et see tagab stabiilsuse ja garanteerib sissetuleku pikemaks ajaks. Samas on kasvamas uus suund tähtajatu üürilepingute sõlmimisel, mida soovitame nii meie kui ka paljud teised kinnisvaraturu eksperdid. Selle põhjuseks on justnimelt turvalisus.

Tähtajalise üürilepingu probleem on jäikus, sest seda ei ole võimalik lõpetada korraliselt ehk ilma mõjuva põhjuseta (nt soov kolida tänu ootamatule tööpakkumisele teises linnas või riigis). See olukord võib viia eluruumi hülgamiseni ja kohustuste täitmata jätmiseni, mis tekitab kõiksugu ebamugavusi. Üürileandjal tuleb leida nii uus elanik kui ka tegeleda eelmise elaniku võlgadega.

Tähtajatu üürilepinguga on asjaolud lihtsamad, sest seda on võimalik mõlemal osapoolel üles öelda kolmekuulise etteteatamisega. Seega langeb risk sattuda hätta mõne üürnikuga, kes lahkub üüripinnalt ennetähtaegselt. Alati tasub meeles hoida, et lepingu lõpetamise võimalus on probleemide lahendamise seisukohast kõige olulisem aspekt.

Milline näeb välja õige üürile andmise protsess?

Sisuliselt on seal viis sammu, mida jälgida. Rendini kaudu sõlmitud 1500+ lepingut on aidanud ära kaardistada, mida ja kuidas kõige otstarbekamalt teha.

Üürnike leidmine: vaja tagada maksimaalne kuulutuse levik kinnisvaraportaalide, Facebook Marketplace'i ja/või muude alternatiivide kaudu. Üürnike jaoks on magusamad pakkumised need, kus kodu antakse üürile otse omanikult ja ilma tagatisrahata ning lubatud on ka lemmikloomad.

Taustakontroll kandidaatidele ja üürniku valik: kui tavaliselt tehakse taustakontroll pärast vaatamise protsessi, siis meie kogemus näitab, et mõistlik oleks see osa protsessist ettepoole tõsta. Nii on võimalik aega kokku hoida ja vältida ebameeldivusi.

Vaatamiste organiseerimine: optimaalne on korraldada kõik vaatamised ühe päeva peale või teha infopäeva tüüpi üritus, et huvilised saaksid kohapeale uudistama tulla ja küsimusi küsida. Neid lahendusi kasutades saab jällegi korralikult aega säästa.

Lepingu vormistamine: usaldusväärse lepingupõhja leiab Rendini veebilehelt, mis on mõeldud vabaks kasutamiseks ka nendele, kes ise teenuse kasutajad pole. Kui tegutseda iseseisvalt, siis peaks üürileandjal olema juriidilist taipu, et lepingut õigesti vormistada. Kui kasutada Rendini abi, siis käib lepingu sõlmimine väga lihtsalt, sest kõik olulised punktid on juba eelnevalt lisatud ja üürileandjal-üürnikul tuleb lüngad täita.

Üürikodu üleandmine ja akti vormistamine: see on osa, mida tasuks üsna tõsiselt võtta. Arvatakse, et kadalipp on seljatatud ja üürnik leitud. Mitte kunagi ei saa olla 100% garantiid, et edaspidi muresid ei teki. See tähendab, et vara üleandmise akt peab olema korrektselt vormistatud – nii on hilisemad nõuded hõlpsamalt teostatavad.

Kindlasti tasub ära teha pildid, mis ilmestaksid üürikodu seisukorda enne üleandmist (sh detailsemad pildid kallimatest asjadest nagu kodumasinad). Veel võiks ära fikseerida näidud ning korteris oleva vara, et midagi kaduma ei läheks. Rendini rakenduses on see osa kasutaja jaoks lihtsasti järgitavaks tehtud.

Kuidas kontrollida üürnikukandidaadi tausta?

Siinkohal saame rääkida omast kogemusest ja sellest, kuidas toimetame. Rendin on taustakontrolli üles ehitanud maksehäirete kontrollile. Kui kandidaat läbib taustakontrolli, siis see tähendab, et tal on kontrolli teostamise hetkel olemas korteri üürimiseks vajalik maksevõimekus ning puuduvad võlad teiste ettevõtete ees. Ainuüksi juba see meetod aitab väga-väga suure hulga probleemseid üürnikke välistada. Pluss on meil juba kujunemas oma andmebaas peavalu tekitanud üürnikest, kes meie platvormi kaudu enam üürikodu otsida ei saa.

Üürileandjad teevad ka näiteks karistusregistrist päringuid ning uurivad guugeldades ja sotsiaalmeediast, mida on võimalik potentsiaalse üürniku kohta teada saada. Kindlasti ei tasu unustada ka iseenda intuitsiooni. Kui mingil põhjusel mõjub asi kahtlaselt, siis seda sisetunnet võiks usaldada ja see on täiesti mõjuv põhjus, miks mõnest üürnikukandidaadist loobuda.

Mida teha võlglasest üürnikuga?

Omakohus, ähvardamine ja muud sellised tegevused ei ole kunagi lahendus. Taaskord näitab meie senine praktika, et kõik on lahendatav korrektselt ja seaduse piires. Esimene ja parim lahendus on alati kompromiss, kus rakendada pole vaja isegi juriidilisi teadmisi. Probleemidega tegelemise puhul ei võeta tihtipeale arvesse ajalist faktorit – kui palju kulutatakse mingi situatsiooni lahendamisele. Kuna kompromiss on kõige kiirem viis, siis on see ka rahalises mõttes enamasti parim variant.

Jah, kaotada kompromissi käigus 100-200 eurot tundub kohati valulik. Samas, kui kõrvutada seda mitme kuu pikkuse pinge ja peavaluga, millega võib enamasti kaasneda tõsine varaline kahju, on tegemist väga väikese kaoga. Samas tuleb aru saada, millal on kokkuleppe saavutamine õiglane ja mõistlik ning millal mitte.

Kui olukord kisub kriitiliseks, siis tuleb säilitada külm närv ja mõelda ratsionaalselt. Mõned suunised:

  • Üürniku ühe makseviivituse puhul tasub anda hoiatus.

  • Kui maksmata on jäetud juba kahe kuu üür, siis on põhjust leping üles öelda. Ülesütlemise kirjalik teavituspõhi on leitav ka Rendini veebist.

  • Seejärel tuleb pöörduda kas üürikomisjoni (riigilõivuvaba, ent tegutseb ainult Tallinnas) või kohtu poole.

  • Kui mingeid väljatõstmise või remondi kahjunõudeid üürileandjal pole ning tegemist on ainult üüri- ja kõrvalkulude võlgnevusega, siis saab rakendada kiirmenetlust.