Üürileandja, meil ei ole sinust suva!

Üürituru olukord paneb muretsema. Üürileandjad (84%) ja maaklerid (93%) peavad tõenäoliseks, et kasvav elukallidus tekitab üürnikele makseraskusi.

Iga üürileandja vajab kaitset võimalike probleemide eest nagu üürniku võlgnevused ja vararikkumised. Selleks ongi olemas Rendin – kogu üürilepingu vältel.

Kui üürileandja tegutseb koos maakleriga, on meie kaitse samuti vajalik. Kahjuks on maaklerite osakaal, kes Rendini lahendust üürileandjatele pakuvad, liiga väike. Kuigi nad teavad, et ei suuda oma klienti samaväärselt aidata.

Anname sulle rahalise kindluse

Rendin maandab üürimisega seotud riske omaniku jaoks, sest meie turvaline üürileping annab üüri- ja kommunaalmaksete garantii ning varakaitse. Kui vajad maakleri mugavusteenust, siis vali kindlasti professionaal, kes kasutab Rendinit. Nii on sinu üürisuhe kaitstud.

ÜÜRITURU UURING

Enamus üürileandjatest (82%) muretseb praeguse üha kasvava elukalliduse pärast. Samaväärne hulk neist peab tõenäoliseks, et üürnikel tekivad lähitulevikus probleemid üüri- ja kommunaalarvete tasumisega.

Norstat x Rendin, okt 2022

Klaarime su üürijamad

Me ei jäta omanikku üksi üürimurede korral. Olgu need üürniku poolt maksmata üüri- ja kommunaalarved, vararikkumised või mõni muu lahkheli. Rendini juristid teavad üüriturgu puudutavast seadusest kõike: nad oskavad sind parimal moel aidata. Inetuma stsenaariumi puhul lähme omaniku eest ka kohtusse.

ÜÜRITURU UURING

75% üürileandjatest ei kasuta maaklerite teenust. Ühe suurima puudujäägina nimetasid üürileandjad, et maaklerid ei aita neid probleemide korral, mis üürnikuga üüriperioodi ajal võivad tekkida.

Norstat x Rendin, okt 2022

Kaitseme sind parima üürilepinguga

Tähtajatu ja õiguslikult pädev leping on hea üürisuhte aluseks. Rendin oskab lepingutega ümber käia. Kaitstud on nii sinu kui ka üürniku huvid – õiglastel ja võrdsetel alustel.

ÜÜRITURU UURING

Maaklerid leiavad, et suurim väärtus, mida nad omanikest klientidele pakuvad on õiguslikult pädeva üürilepingu koostamine (73%). See eeldab seaduse tundmist, ent reaalsuses puudub igal teisel maakleril arusaam, mis tingimustel ja kui kiirelt on võimalik võlglasest üürnikust vabaneda. Kahjuks ei ole ka väga paljudel üürileandjatel endil (71%) teadmisi selle kohta.

Norstat x Rendin, okt 2022

0 +
Taustakontrollitud üürnikku
0 +
Sõlmitud üürilepingut
0 +
Üürileandjatele säästetud raha
0
Aastat Rendinit
Üürituru uus standard

Mis on Rendin?

Rendin ühendab omavahel üürileandjad ja üürnikud, kaitseb neid kogu üürilepingu vältel ning säästab mõlema osapoole jaoks aega ja raha.

Me pakume kodu (välja)üürimise ja turvaliste üürilepingute sõlmimise lahendust. Üürileandja saab üüri- ja kommunaalmaksete garantii koos varakaitsega ning üürnikul on võimalik üürida tagatisrahata. Vajadusel saavad mõlemad osapooled tasuta õigusabi kogu üürilepingu vältel.