← Tagasi postituste juurde

Mida teada üürihinna tõstmisest?

22.06.2022

Selle artikli sisu võib olla aegunud!
Mida teada üürihinna tõstmisest?

Üüri tõstmine on viimastel kuudel muutunud päevakajaliseks teemaks. See on igati arusaadav vajadus, ent samas sisaldab riski üürileandjate jaoks. Järgnevas loos selgitavad Rendini eksperdid lahti üüri tõstmise võimalused ja miks antud kavatsus tuleks hoolikalt läbi mõelda.

Kodu (välja)üürimise ja turvaliste üürilepingute sõlmimise lahendust pakkuva Rendini kogemus näitab selgelt, kuidas viimastel kuudel on inimeste huvi üürikodude vastu hoogsalt kasvanud. Keskmiselt kandideerib ühele korterile 15-30 inimest. Näiteks mõned nädalad tagasi tuli ühele Tallinna üürikorterile üle 180 kandidaadi, mida üürileandja üüris välja Rendini kaudu.

Jätkuv üürikodude nõudlus ja üldisem hinnatõus pea kõikides valdkondades veavad ka üürihindade laiemat kasvu.

Üürileandja peab tegutsema lähtuvalt Võlaõigusseadusest

Võlaõigusseadus sätestab, et tähtajatu üürilepingu puhul on üürileandjal õigus üüri tõsta üks kord aastas. Selleks on kaks võimalust:

  1. Teavitada üürnikku oma kavatsusest 30 päeva ette.

  2. Leppida üürnikuga juba üürilepingut sõlmides kokku, et üür suureneb perioodiliselt.

Rendini jurist ja õigusjuht Lia Siht selgitab, et kui valida esimene variant, siis tuleb üürileandjal meeles pidada, et üüri tõstmise teade peab olema kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis. “Teade peab sisaldama: üüri tõstmise ulatust ja uue üüri suurust; üüri tõstmise kindlat kuupäeva (vähemalt 30 päeva pärast teate edastamist); üüri tõstmise põhjendust ja arvestust; üüri tõstmise vaidlustamise korda.”

Siht rõhutab, et kindlasti ei tohi üürnikku ähvardada, et üüri tõstmise vaidlustamise korral öeldakse temaga sõlmitud üürileping üles – sellisel juhul muutub üüri tõstmise teade hoopis tühiseks.

Kui valida eelpool nimetatud teine variant, siis võivad osapooled üürilepingu vahendusel kokku leppida üüri suurenemise ulatuse või selle arvestamise aluse suhtes (konkreetne summa, protsendimäär või indeks). Üürileandja ja üürnik lepivad kokku, kas üür suureneb lepingus määratud tähtajal või üürniku teavitamisel. “Juhul, kui pooled on kokku leppinud, et üür suureneb üürniku teavitamisel, siis peab üürileandja oma kavatsusest 30 päeva ette teatama. Teavitus tuleb edastada taasesitamist võimaldavas vormis,” selgitab ekspert.

Üürihinna tõstmise riskid ja mõju üüritulule

Üürihinna tõstmine tundub üürileandja jaoks positiivne võimalus, sest kasvab üüritulu. Lisaks pakub see kergendust, sest nii on ka üürileandjal lihtsam toime tulla enda suurenenud kuludega (euribor ja igakuised laenumaksed, elekter/gaas, kütus jms).

Rendini juht ja kaasasutaja Alain Aun toob välja, et millele eriti ei mõelda, on risk teenimise asemel üüritulu kaotada. “Ohu realiseerumine kasvab igapäevaselt, sest see on seoses üürniku väljaminekutega nagu üürihinna tõstmine, kommunaalarvete kasv ja üldine elukalliduse tõus. Suur osa inimestest peavad oma kulutustes selgelt korrektuure tegema, et elamiskuludega sügisel ja talvel toime tulla.”

“Siinkohal peame arvestama, et valdava osa elanike palgad ei jõua hinnatõusule järgi, mis võib põhjustada tõsiseid keerukusi rahalise toimetuleku puhul. Seega on üürnike makseraskused paljude üürileandjate tulevikku juba sisse kirjutatud,” hoiatab ta.

Eelnevalt selgitatu on põhjus, miks võiksid üürileandjad hoolega järele mõelda, kas ja kui palju nad peavad üüri igakuiselt juurde küsima.

Tagatisraha ei kaitse üürileandjat probleemide eest

Klassikalise tagatisraha küsimine üürnikult ei ole abiks võlgnevuste tekkel, sest tagatisraha kaotamiseks piisab juba esimesest maksmata üüritasust. Keerulise ja heitliku meelelaadiga eluolu ainult võimendab Rendini pakutavat lahendust, kus riske juhib ja maandab turvaline üürileping, mis sisaldab maksete garantiid ja varakaitset üürileandjale ning tagatisrahata üürimisvõimalust üürniku jaoks. Rendiniga koos tegutsedes on võimalik suuremad kahjud ära hoida.

Soovitused üürileandjale

Üürisuhtes on kõige olulisem omavahel suhelda ausalt ja avatult. Üürileandjal tasub üürnikku julgustada, et potentsiaalsete murekohtade või juba tekkinud probleemide korral tuleks alati sellest märku anda. Mida varem saab probleemiga tegeleda, seda parema lahenduse antud olukord saab. Näited:

  • Üürnik rikkus mittetahtlikult üürikorteris oleva mööblieseme.

  • Üürniku lemmikloom tekitas kahjustusi korteri siseviimistlusele.

  • Üürnikul juhtus midagi ja ta teab oma üürnimakse tegemisega viivitama.

Iga üürileandja võiks oma üürnikule edasi anda soovitused küttekulude optimeerimiseks. Kütte- ja jahutussüsteemide puhul võib esineda iseärasusi või teistsuguseid lahendusi, millega teine inimene ei ole tuttav. Tänu üürileandja soovitustele oskab üürnik valida vastavalt hooajale kõige mõistlikuma tarbimisviisi, et hoida kokku sealt, kus vähegi võimalik. Näited:

  • Soojal suvepäeval ei ole mõtet korteris aknaid avatuna hoida, kui samal ajal on tööle pandud ka konditsioneer.

  • Kui korteris on olemas nii ahiküte kui ka õhksoojuspump, siis tasub üle vaadata viimase seadistused, et kaks küttekeha üksteisele vastu töötama ei hakkaks.