Rendin: üürileandja vajab kaitset kogu lepingu vältel

Loetud päevad tagasi käivitasime reklaamikampaania, mis on nüüdseks palju kõneainet tekitanud. Antud kampaania eesmärk on juhtida üürileandjate tähelepanu vajadusele kaitsta oma üürisuhet ja viidata maakleritele, kes sellest ei hooli.
Avaldamise kuupäev 10.11.2022
Selle artikli sisu võib olla aegunud!
Rendin: üürileandja vajab kaitset kogu lepingu vältel

Olgu öeldud, et see algas planeeritult anonüümsena, kuid meie nimi tuli ilmsiks ootamatult vara. Nüüdseks on sellele järgnenud täiendav reklaam, mis viitab koos lisasõnumiga Rendinile.

Ja nüüd, kus tähelepanu on saavutatud, on õige aeg rääkida ettevõtmise tegelikust sisust.

Tõsised riskid üüriturul

Praegu on aeg, mil üürisuhetes kasvab eriti teravalt võlgnevuste risk. “Rendini tellitud Norstati uuring näitab, et absoluutne enamik üürileandjatest (82%) muretseb praeguse üha kasvava elukalliduse pärast. Samaväärne hulk neist peab tõenäoliseks, et üürnikel tekivad lähitulevikus probleemid üüri- ja kommunaalarvete tasumisega ning 72% pelgab puuküürnike hulga hüppelist kasvu,” avaldab Rendin juht ja kaasasutaja Alain Aun, mis on kodu (välja)üürimise ja turvaliste üürilepingute sõlmimise lahendus.

“Näeme nii uuringu tulemustest kui ka igapäevaselt meie platvormile tulevate üürileandjate tagasisidest, et üürikinnisvara omanik vajab kaitset, mis annaks talle rahalise kindluse. Seda juhuks, kui ta satub üürniku otsa, kes jätab maksmata üüri-ja kommunaalarved või tekitab varalist kahju,” kirjeldab Aun.

Sellises keerulises olukorras on ülioluline ka õiguslikult pädeva lepingu olemasolu (tähtajatu, üürileandja ja üürniku huve võrdselt arvestav, ilma seadusevastaste eritingimusteta jne) ning juriidiline kompetents või tugi, et probleemide korral osataks seaduspäraselt tegutseda. Sama uuring leidis, et 71% üürileandjatest ei ole teadlikud, mis tingimustel ja kui kiiresti on võimalik võlglasest üürnikust vabaneda. Samuti puudub igal teisel maakleril arusaam selle kohta.

Maaklerite suhtumine on vastuoluline

“Jah, maaklerid tunnetavad probleeme üüriturul. Uuringu järgi 93% nendest muretsevad, et käesolev majanduslik olukord toob kaasa üürnike seas makseraskusi. Samas maaklerid teavad, sellise riski realiseerudes ei saa nad ise üürileandjaid kaitsta,” räägib Alain Aun, kelle ettevõtte jaoks on pikalt õhus olnud üks küsimus. Miks suhtuvad maaklerid hoolimatult oma klientidesse, kuigi nendel on teadmine, et turul on väärtust loov lahendus olemas? Nad ju ei kaota sellest mitte midagi.

“Rendini peaaegu kolme tegutsemisaasta jooksul oleme korduvalt kutsunud maaklereid ja kinnisvarabüroosid üles tegema koos üürituru korda. Looma üheskoos õiglase ja turvalise keskkonna kõikidele turu osapooltele, nii üürileandjatele, üürnikele kui ka maakleritele,” jagab Aun. ”Oleme muidugi rõõmsad nende professionaalide üle, kes meie abiga pakuvad oma klientidele turvalisimat üürimise lahendust. Kahjuks see osa on tervikust liiga väike, kui mitte tühine.”

“Aastakümneid muutumatuna püsinud üürituru tavad ja sellega kaasnev mõtteviis on iganenud. Üüriturg vajab positiivset raputust. Kui me nüüd senisest häälekama lähenemisega suudame diskussiooni käivitada, siis oleme suure sammu õiges suunas edasi astunud,” hindab Rendini juht.

Üürileandja,
meil ei ole sinust suva!

Mis on Rendin?

Rendin ühendab omavahel üürileandjad ja üürnikud, kaitseb neid kogu üürilepingu vältel ning säästab mõlema osapoole jaoks aega ja raha.

Me pakume kodu (välja)üürimise ja turvaliste üürilepingute sõlmimise lahendust. Üürileandja saab üüri- ja kommunaalmaksete garantii koos varakaitsega ning üürnikul on võimalik üürida tagatisrahata. Vajadusel saavad mõlemad osapooled tasuta õigusabi kogu üürilepingu vältel.