(Üüri)korteri kindlustamine: millised kaitsed valida?

Kodukindlustus peaks olema elementaarne valik iga kinnisvara omaniku jaoks olenemata sellest, kas ta elab ise oma korteris/majas sees või üürib teisele inimesele välja. Samas selle puhul ei mõelda alati läbi, mis tüüpi kaitseid valida kodukindlustuse juurde, et vältida võimalikke halbu üllatusi.
Avaldamise kuupäev 19.12.2022
(Üüri)korteri kindlustamine: millised kaitsed valida?

Ühes varasemas blogiloos selgitasime, mis on kodukindlustus ja Rendini kaitse ning kuidas need üksteist mitte ei asenda, vaid täiendavad. Nüüd anname meie koostööpartneri ERGO ekspertide abiga detailsema ülevaate just kodukindlustuse kohta. Millisel juhul ja mis kaitseid tasub valida?

Kindlustuse põhiline eesmärk on kaitsta inimeste vara ja kahjujuhtumite puhul olla abiks nende kompenseerimisel.

  • Kui kodukindlustus on olemas, ent selle juurde ei ole valitud vastutuskindlustus, siis probleemi korral võib inimest tabada väga halb üllatus. Näiteks oma kodust alguse saanud veeuputuse korral tuleb vastutajal endal alumiste naabrite korteri remondi eest tasuda.

  • Kui kehtiv kodukindlustus on juba olemas, siis tasub üle vaadata koduse vara ja vastutuskindlustuse summad. Üha kasvavate hindade juures ei pruugi senistest kindlustussummadest enam piisata, et katta võimalikud kahjud.

Koduse vara kindlustus

Paljude inimeste seas levib eksiarvamus: kui korter või maja on kindlustatud, siis automaatselt laieneb ka kaitse sealsetele esemetele. Tegelikult vajab kodune vara eraldi kindlustuskaitset. See on vajalik siis, kui esineb näiteks ulatuslik veeleke või puhkeb tulekahju, sest kahju ei kanna üksnes maja või korter – hävineda võivad ka seal olevad asjad.

Koduse vara kindlustuskaitsega on kindlustatud muuhulgas mööbel, riided, jalgrattad, tehnika jms. Lisaks laieneb kaitse (2000 euro ulatuses) ka Euroopa Liidus reisimisel, kui kaasas olevate esemetega – nagu sülearvuti, telefon ja fotoaparaat – midagi peaks juhtuma.

  • Nõuanne: kui kindlustad oma kodused asjad, siis vali piisavalt suur kindlustussumma, mis kataks piisaval määral nende ligikaudse väärtuse.

Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus on eriti vajalik inimestele, kes elavad kortermajas. See tähendab, et kindlustus hüvitab kahju, kui midagi on juhtunud kolmanda osapoole (üldjuhul naabrid) varaga.

Kõige tavapärasem näide on veekahjud, kui vana veeboileri või purunenud toru tõttu saab kahjustusi nii korter, kust probleem alguse sai kui ka ümberkaudsete elanike elupinnad. Kõrgel korrusel elades võib vesi jõuda isegi esimese korruseni välja, mistõttu ulatub seesuguste kahjude kulu tihtipeale kümnete tuhandete eurodeni. Juhul, kui vastutuskindlustus puudub, tuleb naabrite remondikulu hüvitada omast rahaga.

Siiski on vastutuskindlustus oluline ka nendele, kes elavad oma majas. Seda näiteks olukorras, kus kinnistult kukub puu teisele poole aeda, kuhu on pargitud naabri sõiduk. Või kui omaniku aia tagant möödub inimene, kes kukub libedaga ja vajab selle tõttu arstiabi.

Laiendatud vastutuskindlustus

Omaette liik on need juhtumid, kus inimese või tema pereliikmete tegevuse pärast tekib kahju kellegi teise varale. Näiteks lõhud poes käies kaupluses müügil oleva eseme, laps kriimustab kogemata naabri parkivat sõidukit või õues grillides lendab säde naabri aeda ja süütab sealse puukuuri.

  • Hea teada: laiendatud vastutuskindlustus katab lisaks kindlustusvõtjale ka tema pereliikmete põhjustatud kahjud teistele.

Üürniku kindlustus

Kui inimene on üürniku rollis, saab ta teha koduse vara kindlustuse ja vastutuskindlustuse, et kaitsta nii enda kui ka oma pere isiklikke asju ning katta kolmandale osapoolele tekitatud kahjud.

Koduse vara kindlustus hüvitab kahju, kui isiklikud esemed (näiteks sporditarbed, arvuti, või telefon) on saanud õnnetuse tagajärjel viga või need on langenud varguse ohvriks.

Vastutuskindlustus on abiks juhul, kui üürnik tekitab üürikodus kahju oma naabritele. Täpsematest näidetest kirjutasime juba eespool.

Kaitse üürilepingus olles

Üürisuhtes olles vajavad kaitset mõlemad osapooled – nii üürileandja kui ka üürnik. Selle jaoks ongi olemas Rendin, mis annab omanikule üüri- ja kommunaalmaksete garantii ja varakaitse ning üürnik saab üürida ilma tagatisraha maksmata. Mõlemad osapooled on kogu lepingu vältel toetatud tasuta juriidilise nõuga, kui lahkhelide või murede korral peaks seda vaja olema.

Üürileandja, kaitse end maailma turvalisima üürilepinguga.