← Tagasi postituste juurde

Kodukindlustus ei anna garantiid üürisuhtele

07.12.2022

Kodukindlustus ei anna garantiid üürisuhtele

Mida rohkem uusi üürileandjaid turule tuleb, seda enam tekib ka segadust, mis lahendused täpselt kaitsevad osapoolte vahelist üürisuhet. Korrektne üürileping ja kodukindlustuse olemasolu on osa elementaarsest hügieenitasandist, kuid igas olukorras nendest abi siiski pole. See tähendab, et üürisuhet tuleb eraldi kaitsta.

Põhjus selleks on lihtne, sest iga element või osa täidab oma funktsiooni:

  • Korrektselt koostatud ja õiguslikult pädev üürileping paneb kirjalikult paika osapoolte üldised kokkulepped, õigused ja kohustused.

  • Kodukindlustus katab kahju õnnetuste ja vandalismi korral.

  • Kodukindlustus koos vastutuskindlustusega hüvitab kulud, kui õnnetusjuhtumi tõttu on kahju saanud kolmas osapool (üldjuhul naaber).

  • Rendin kaitseb üürileandjat siis, kui tema üürnik on tekitanud süülist majanduslikku või varalist kahju.

Turvalisim viis üürimiseks
nii üürnikule kui ka omanikule.

Kodukindlustus võimaldab kokku hoida tuhandeid eurosid

Kodukindlustus kombineerituna vastutuskindlustusega on A ja O – ülioluline absoluutselt kõigile koduomanikele. Kahjuks tuleb tõdeda, et paljudel korteri- või majaomanikel kindlustust pole, sest tegemist vabatahtliku, mitte kohustusliku tootega. Tasub meeles hoida: kui kodukindlustus puudub, elupinnal juhtub ettenägematu ja üürnikust sõltumatu õnnetusjuhtum, siis vastutus langeb ainult omanikule. Olgu tegemist siis vananenud pesumasina, tulekahju või torurikkega.

Näiteks loomulik amortiseerumine on väga tavapärane olukord. Oletame, et inimese korteris on püstaku eluaeg läbi saanud ja seetõttu tekib veeuputus, mis jõuab ka naabrite korterisse. Tõenäoliselt ulatub kahju tuhandetesse eurodesse, kuid selle suhtes kaitseb kodukindlustuse vastutuskindlustus. Kui inimene seda soetanud pole, siis kannab ta enda kahjud ise ja samuti võivad naabrid või nende kindlustusseltsid esitada oma hiiglaslikud nõuded selle inimese vastu, kelle korterist probleem alguse sai. Välistatud ei ole ka kohtutee, et hüvitis kätte saada.

Üürisuhte kaitse aitab seal, kus kodukindlustuse võimekus lõppeb

Järgmine A ja O üürileandjate jaoks on üürisuhte kaitsmine. “Hinnanguliselt umbes iga kolmas üürileandja, kellega kokku puutume, on segaduses ega mõista koheselt, mispärast vajab üürisuhe eraldi kaitset ja miks kodukindlustus selle eest ei kaitse,” avaldab Lia Siht, Rendini õigusjuht.

“Kui üürnikul tekivad maksehäired ehk ta ei tasu üüri- ja kommunaalarveid või ta kahjustab tahtlikult/mittetahtlikult elupinnal olevat vara, siis kodukindlustuse asemel toimib Rendini turvaline üürileping, mis sisaldab maksete garantiid ja varakaitset,” selgitab Siht.

Probleemide tekke korral suunatakse vastutus üürnikule ja esmajoones püütakse saavutada kompromiss. Juhul, kui üürnik ei ole koostööaldis ega korva tekkinud kahjusid, siis tuleb appi Rendin, kes võtab probleemi lahendamise üle. Esmalt hüvitatakse kahju üürileandjale ja seejärel esitatakse nõue üürnikule. Kui üürnik nõuet ei täida, siis järgmine samm on juba kohtu poole pöördumine. Sellega tegelevad Rendini eksperdid.

Lia Siht rõhutab, et kohe esimeste probleemide ilmnemisel on üürileandjal mõistlik hoida Rendinit infoväljas ja vajadusel küsida nõu või abi (nt hindamisaktide koostamine, õiguste ja kohustuste selgitamine). Kui üürileandja avastab puuduseid, siis peab üürnik olema samuti teavitatud.

“Üürileandjal on vajalik koguda tõendeid, et tõendusbaas oleks relevantne ja tugev. See algab juba üürilepingu sõlmimisest, millega käib kaasas üleandmise-vastuvõtmise akt ja kus peab kasutama ajakohaseid pilte, mis kirjeldaksid elupinna reaalset seisu. Nii on võimalik võrrelda elukoha enne-pärast olukorda ja hinnata varalise kahju suurust, et saaks esitada kahjunõude,” kirjeldab Siht. Ta lisab, et nõuetega ei saa niisama mängida, vaid need peavad olema tõesed.

Klassikaline probleemjuhtum üürnikuga puudutab enamasti võlgnevust

Näiteks üürnik ei tasu üüriarveid ja kaks maksetähtaega on juba möödas (ei oma tähtsust, kas arved on tervikuna või osaliselt maksmata). Ta saab kirjaliku teate koos infoga, et võlgnevus tuleb tasuda kahe nädala jooksul ja vastasel juhul tema üürileping lõpeb.

Kui leping on lõpetatud ja valdus omanikule üle antud, kuid üürnik endiselt keeldub maksmisest, siis üürileandja saab oma murega Rendini poole pöörduda. Tavaolukorras hüvitatakse üürileandjale kahju 10 päeva jooksul, alates kahjuavalduse sisse andmisest koos tõenditega.

“Ilma Rendinita peaks üürileandja iseseisvalt esitama avalduse üürikomisjonile või hagi kohtusse. See on ajakulukas ja põhjustab päris palju meelehärmi. Alles jääb ka võimalus, et selles olukorras ei saada isegi kohtutäituri vahendusel endiselt üürnikult raha tagasi,” räägib Lia Siht. “Loo moraal võiks olla, et ilma Rendinita ei ole mõtet üürileandjana tegutseda.”

Soovitused üürileandjale: kodukindlustus (üüri)korteris

  1. Võta kodukindlustus oma elupinnale, lisadena vali juurde ka koduse vara ja vastutuskindlustus. Ilma viimaseta ei ole mõtet kodukindlustuse kasulikkusest üldse rääkidagi. Usaldusväärne pakkuja on Rendini koostööpartner ERGO.

  2. Kui annad oma korteri või maja üürile, siis tee seda turvaliselt Rendini platvormil, kus saab sõlmida üürilepingu ja üleandmisakti, millega kaasneb üüri- ja kommunaalmaksete garantii ja varakaitse ning Rendini tugi murede korral.

Kas Rendinit kasutades peab olema ka kodukindlustus?

Kodukindlustus koos vastutuskindlustusega on – üürileandja enda huvides – rangelt soovituslik. See kaitseb olukordades, kus Rendin aidata ei saa ning vastupidi. Kui kindlustus puudub, vastutab omanik ise, mis võib tähendada kahjude ulatumist tuhandetesse eurodesse.

Tahaksid rohkem teada välja üürimise kohta?