Rendin OÜ Privaatsuspoliitika

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted annavad ülevaate ja selgitavad, kuidas Rendin OÜ töötleb (kogub, protsessib ja jagab) teenuse kasutamise käigus kogutud isikuandmeid. Rendin OÜ on vastutav andmetöötleja (reg nr 14672861) ning omab ja haldab keskkonda Rendin, meie kontakt info on Põhja pst 27a, Tallinn, Harjumaa, 10415

Oma isikuandmete kohaste küsimuste korral palun pöörduge meie poole addressil info@rendin.co.

Kindlustusteenuse pakkujaks on ERGO Insurance SE, (reg n 10017013), A.H Tammsaare tee 47, Tallinn, 11314

Põhimõtete tähelepanelik lugemine on oluline, kuna need on õiguslikult siduvad, ja Klient nõustub nendega Rendin teenust kasutama hakates. Definitsioonide (sõnad suurte algustähtedega) täpsustamiseks loe meie Kasutajalepingut.

1. Mis tüüpi infot me kogume?

Kogutav info on vajalik asjakohase teenuse pakkumiseks, ning meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kliendil on võimalus Rendiniga oma infot mitte jagada, kuid see piirab teenuse täielikku ligipääsetavust.

Küsime ja kogume meie teenuse kasutamise käigus allpool nimetatud isikuandmeid.

 1. Info, mida Sa meie platvormil sisestad:

  1. Isiklikud andmed, sealhulgas ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, andmed isikut tõendava dokumendi kohta.

  2. Kontaktandmed: emaili aadress, telefoninumber, aadress, suhtluskeel, elukoha aadress.

  3. Rendini ja kasutaja vaheline kommunikatsioon;

  4. Muu informatsioon, mida otsustad meiega jagada, näiteks sinu sugu, ligipääs sinu seadme andmetele, fotodele.

 2. Info, mida kogume Sinu kohta automaatselt

  1. Tehniline info, mis võib sisaldada sinu IP aadressi, seadme, tarkvara ja muud samalaadset infot.

  2. Sotsiaalvõrgustike info, mis võib sisaldada identifitseerimise ja sotsiaalkonto infot.

  3. Makse infot - iga Keskkonnas tehtav maksetehingu asjakohane info (Rendin ei salvesta maksekaardi infot)

  4. Küpsised (rohkem infot sektsioonis “Küpsised”).

 3. Kõned ja vestlusedMe teavitame Sind salvestamisest kõne alguses ning kasutame salvestatud kõnesid või Facebook Messengeri vestlusi parema teeninduse tagamiseks ja pretensioonide lahendamiseks.

 4. Info, mida saame kolmandatelt osapooltelt (me ei kontrolli ega vasta kolmandate osapoolte poolt kasutatavaid meetodeid info kogumiseks). Igasugune kolmandate osapoolte poolt edastatava info sisu küsimuste osas peab pöörduma otse nende osapoolte poole.

  1. Avalikult kättesaadav info, näiteks sotsiaalvõrgustikud ja avalikud andmebaasid;

  2. Meie koostööpartnerid.

2. Kuidas me Sinu infot kasutame?

 1. Me kasutame Su infot järgmistel viisidel:

  1. Et täita oma kohustusi meievahelise lepinguga seoses ja edastada toote ja Teenuste alast infot, sealhulgas jagame kogu vajalikku infot kindlustusteenuse pakkujaga ERGO parimate pakkumiste tegemiseks ja kindlustussertifikaadi väljastamiseks.

  2. Et täita võimalikke seadusest ja/või regulatsioonidest tulenevaid kohustusi, tagamaks toote ohutus ja turvalisus.

  3. Teavitamaks Sind muudatustes meie Teenuse tingimustes ja pakkumises.

  4. Sisemiste protsesside ja Teenuse administreerimise toetamiseks - sealhulgas tõrkeotsinguks, andmeanalüüs, testimine, uurimused, ning statistika.

  5. Teenuse parendamise eesmärgil statistika ja analüütika kogumine.

  6. Turundamise efektiivsuse mõõtmiseks, mõistmiseks ja parendamiseks.

  7. Et jagada Sinuga informatsiooni meie teistest sarnastest teenustest ja pakkumistest.

  8. Seostamaks Sinult saadud infot ja infot teistest allikatest, ülalmainitud eesmärkidel.

 2. Me võime jagada sinu isikuandmeid kolmandate osapooltega:

  1. Kui meil on seaduslik kohustus või peame jõustama oma Kasutajalepingu tingimusi, kaitsmaks Rendini või meie klientide õiguseid, vara või turvalisust. See hõlmab ka info jagamist teiste ettevõtetega: krediidiinfo ja taustakontrolli eesmärgil; pettuste või muu ebaseadusliku tegevuse avastamiseks, kus meil on alust eeldada, et see on asjakohane.

  2. Hindamaks krediidi või kindlustusriske.

  3. Väljastamaks kindlustussertifikaati.

3. Kuidas me Sinu infot säilitame

Rendin salvestab Sinu info turvaliselt ainult füüsiliselt Euroopa Liidus asuvates serverites.

Rendin hoiab sinu isikuandmeid kuni 5 aastat peale kliendisuhte lõppemist ja tehingute ning lepingute infot 10 aastat. Kui see aeg on möödas, kustutame Sinu info ning failid andmebaasidest.

4. Turundus

Rendin soovib saata Sulle toodete ja teenuste info, mis meie parima äranägemise järgi Sulle võiks sobida, juhul kui oled nõustunud turundus sisuga info saamisega.

Sul on igal ajal õigus ja võimalus sellekohase info saamisest loobuda, andes meile teada oma soovist meie Keskkonnas või emailile info@rendin.co.

5. Mis on sinu isikuandmete kaitse alased õigused?

Rendin soovib, et oleksid täielikult teadlik oma isikuandmete kaitsealastest õigustest, mis on järgmised:

 1. Sul on õigus olla informeeritud kõikidest andmetöötluse eesmärkidest enne andmetöötluse toimumist, lisaks juhul kui Sinu väljendatud nõusolek on töötlemiseks vajalik, siis on alati võimalik mitte nõustuda. Sellekohase nõusoleku küsimine toimub keskkonnas enne info töötlemist.

 2. Õigus ligipääseda oma andmetele

 3. Õigus andmete parandamisele - Sul on õigus paluda Rendinilt ebaõigete andmete korrigeerimist või poolikute andmete täiendamist.

 4. Õigus andmete kustutamisele - teatud tingimustel on Sul õigus paluda Rendinil enda andmed kustutada (näiteks juhul, kui tegu on ebaseadusliku andmete töötlusega või andmete kasutamiseks puudub alus)

 5. Õigus piirata ja keelata oma andmete töötlemist, teatud tingimustel.

 6. Õigus andmete edastamisele - Sul on õigus avaldada soovi Rendini poolt kogutud andmete masinloetavas vormis väljavõtet ja selle edastamist endale või mõnele muule vastutavalt andmetöötlejale.

Kui sa soovid teavet oma isikuandmete kasutamise kohta või teostada oma õiguseid ülalnimetatud punktides, palume edastada vastav avaldus digitaalselt allkirjastatult info@rendin.co.

6. Küpsised  

Küpsised on väikesemahulised tekstifailid, mis paigutatakse sinu seadmesse kogumaks standardset interneti logi ning kasutaja käitumise infot. Meie keskkonda külastades võime koguda küpsiste või sarnase tehnoloogiaga infot sinu kohta.

 1. Kasutame kahte tüüpi küpsiseid:

  1. Ajutised ehk seansi küpsised - need kustutatakse peale veebilehitseja sulgemist

  2. Püsiküpsised, mis jäävad alles peale veebilehitseja sulgemist ja mida saab uuesti kasutada, kui naased Rendini lehele

 2. Kasutame küpsiseid, et:

  1. Arusaamaks, kuidas meie kasutajad kasutavad meie keskkonda, et parandada teenuse kasutajakogemust.

  2. Veebilehe kvaliteedi parandamiseks ning liikluse monitoorimiseks ja haldamiseks.

  3. Et pakkuda turunduslikke ja mitteturunduslikke teavitusi.

  4. Kaitsta oma kliente ja ennetada petuskeeme

Meie teenuse küpsiseid võivad kasutada ka analüütika teenusepakkujatest kolmandad osapooled ning turunduse alase kommunikatsiooniga tegelevad platvormid (nt Google, Facebook jne), et sinu külastusajalool põhinevat turundusinfot sulle kuvada. Need küpsised saab eemaldada külastates nende teenusepakkujate kodulehti.

Kui sa soovid limiteerida või blokeerida meie Teenuse küpsiseid, siis saad seda teha muutes oma veebilehitseja seadeid. Näiteks saad blokeerida kõik küpsised, aktsepteerida ainult autori (esimese osapoole) küpsiseid või kustutades kõik küpsised veebilehitseja sulgemisel.

Oluline on tähele panna, et kõik meie teenused ei pruugi töötada, kui kõik küpsised on kustutatud või blokeeritud.

7. Teiste teenuste isikuandmete töötlemise põhimõtted

Rendini platvorm sisaldab linke teiste teenusepakkujate lehtedele. Meie isikuandmete töötlemise põhimõtte kehtivad ainult Rendini Teenusele ja teiste teenuse pakkujate sellekohaste põhimõtetega tutvumiseks peaks külastama nende sellekohast infot.

8. Muudatused privaatsuspoliitikas

Rendin vaatab regulaarselt oma isikuandmete töötlemise põhimõtted üle ning postitab uuendusi siia lehele ning vajaduselt teavitab Sind emaili teel neist.

Antud isikuandmete töötlemise põhimõtted uuendati 1. september 2021.

9. Kohalike reguleerijate poole pöördumine

Kui sa soovid esitada kaebust Rendini platvormi või teenuse kohta (s.h juhul kui tunned, et sinu viidatud murekohtadele ei ole adekvaatselt või piisavalt reageeritud), palun võta ühendust Tarbijakaitseametiga.