Rendin OÜ teenuse tingimused

1. Mis on Rendin?

Rendin OÜ, aadress Põhja pst 27, Tallinn

Email: info@rendin.co, Tel: +372 600 50 10

Rendin OÜ pakub teenust eluruumi pikaajaliste üürilepingute haldusele ning seda toetavad kindlustuslahendust.

2. Rendin OÜ kliendiandmete töötlemise põhimõtted.

Jõustumise kuupäev ja versiooninumber - 01.11.2019, v1.0

See on teenuse kasutamistingimuste leping, mille põhjal Rendin OÜ pakub eluruumi pikaajalise üürilahenduse teenust . Kasutustingimused katavad Rendin Platvormi ja teenuse kasutamist veebis ja mobiilis, samuti kindlustusjuhtumite haldamist ja lahendamist. Kõik kliendid nõustuvad kasutustingimustega Rendin Keskkonda kasutades.

Teenuste täielikuks kasutamiseks peab kasutaja omama Kasutajakontot ning olema sisse logitud Registreerimata kasutajatel on võimalik tutvuda Rendin Platvormil oleva informatsiooni ning teenuse pakkumisega.

Rendin teenuse kasutamine võib tähendada Rakenduse allalaadimist Teie seadmesse. Kasutaja nõustub, et Rendin võib automaatselt kaasajastada rakenduste sisu.

Kasutaja tingimustega on lahutamatult seotu Rendin Kliendiandmete töötlemise põhimõtted ja selles kasutatavad terminid.

3. Kes on meie kasutajad ja kuidas nad meid kasutavad?

Rendin platvormi kasutajad on üle 18-aastased allkirjaõiguslikud isikud - Üürnikud, Üürileandjad ning Maaklerid, kes saavad sisestada, sõlmida ning hallata nii üüri-kui kindlustuslahendust, samuti kindlustusjuhtumeid raporteerida ning vastuseid lepingu objektiga seotud jooksvatele küsimustele.

  1. Kasutaja kinnitab, et tema poolt sisestatud Kasutajakonto ja/või Objekti info ning detailid on korrektsed ja päevakajalised.

  2. Kasutajakontole ligipääs võib olla ainult seotud registreeritud Kasutajal ja mitte ühelgi kolmandal isikul.

  3. Kasutaja kontosid võib olla üks kasutaja kohta.

  4. Kõik kasutajad, kes kasutavad Rendin toodet, on kohustatud hoidma lepingu detaile ning osapoolte isikustatud infot konfidentsiaalsena.

4. Terminid, mida kasutame.

“Kasutajakonto”: Registreeritud kasutaja konto, mis on avatud kooskõlas käesolevate kasutajatingimustega.

“Kindlustusandja”: ERGO Insurance SE, A.H.Tammsaare tee 47, Tallinn, 11316

“Maakler”: kinnisvara pakkumise vahendaja.

“Platvorm”: veebileht www.rendin.co ja mobiili rakendused.

“Rendiobjekt”: lepingu objektiks olev eluase

“Teenusepakkuja/Kindlustusvõtja”: Rendin OÜ

“Teenused”: Eluruumi pikaajalise üüri lepingute vormistamise, haldamise ja seotud kindlustuslahenduse platvorm, ning kindlustusjuhtumite lahendamise teenus.

“Üürnik/Kindlustustatud isik”: Rendin teenuse kaudu lepingu objekti Üürnik ja kindlustus sertifikaadil märgitud Kindlustatud isik.

“Üürileandja/Soodustatud isik”: Rendin teenuse kaudu lepingu objekti omanik ja kindlustus sertifikaadil märgitud Soodustatud isik.

5. Mis on Rendin pikajalise üürilepingu lahendus?

Teenused, mida Rendin platvorm pakub on seotud pikaajalise eluruumide üürilepingu vormistamise, haldamise ja kindlustamisega.

Rendin pakub korrektset ja kvaliteetset tagatisrahavaba üürilepingu vormi, kindlustusteenust, mis kaitseb üürimaksete regulaarset laekumist ning objekti vara Üürniku poolt tekitatud kahjude eest, lisaks hõlmab teenus juriidilist nõustamist lepingu osapooltele.

Teenuse lepingu osapoolteks on Kindlustatud isik- Üürnik, Soodustatud isik - Üürileandja ning Kindlustusvõtja Rendin ja Kindlustusteenuse pakkuja ERGO Insurance SE.

Osapoolte kohustused on sätestatud üürilepingus ning tootetingimustes ja olemasolevas kasutajalepingus.

6. Kuidas meiega kontakteeruda?

Rendin kontaktid ja kontaktivormid asuvad meie keskkonnas kodulehel www.rendin.co ja mobiili rakendustes.
Meie kontakt mailiaadress on info@rendin.co.

7. Kuidas meie sinuga kontakteerume?

Rendin kontakteerub oma registreeritud kasutajatega ja informatsiooni tellijatega nende poolt sisestatud emaili ning oma rakenduse kaudu.

8. Rendin teenustasud ja maksete tegemine.

Rendini üürilahenduse teenuse hind on 2.5% üürimakse aasta maksest, mille hinnas sisaldub nii kindlustusmakse (1.75%) kui ka teenus (0.75%)

Teenuse eest tasumine käib pangaülekandega või kaardimaksega hiljemalt üüri lepingus ja kindlustussertifikaadil määratud tähtpäeval ja näidatud kontole.

Ettemaksu korral üürimaksete kindlustusteenust katkestades kohaldatakse kindlustusmaksele kuu põhist tagasiarvestus põhimõtet, tasutud teenuse ettemaksu ei tagastata.

8. Kasutajakonto sulgemine.

Rendin võib Kasutajalepingu lõpetada igal ajal ja etteteatamistähtajata, kui on rikutud Kasutajatingimuste lepingut.