Juhtumianalüüs: võltsitud üürikahju

Esmakordselt Rendini ajaloos jõudis möödunud aastal meie lauale juhtum, kus üürileandja, koos üürniku kaasabiga, üritas korda saata kindlustuspettust. Lühidalt öeldes: omanik kavandas üüripinnal suuremaid renoveerimistöid, mille finantseerimiseks lootis ta Rendinit ära kasutada.
Avaldamise kuupäev 26.01.2023
Selle artikli sisu võib olla aegunud!
Juhtumianalüüs: võltsitud üürikahju

Loo jutustamiseks liigume paar sammu tagasi ja selgitame meeldetuletuseks täpsemalt lahti, kuidas Rendin üldse toimib. Kui üürileandjal ja üürnikul on meie süsteemis sõlmitud üürileping, siis sellega kaasneb alati üürnikule tagatisrahata üürimise võimalus ning omanik saab maksete garantii ja varakaitse. Samuti laieneb mõlemale osapoolele tasuta õigusabi ja nõustamine kogu üürilepingu vältel.

  • Probleemide puhul, näiteks üürnik jääb võlgu või tekitab varakahju, on meil olemas kindel protsess, mida tuleb järgida, et välja selgitada täpsemad asjaolud. Selle käigus teeme tõendite abil kindlaks, kas ja mis määral kahju tekkis.

  • Juhul, kui selgub, et üürnik on vastutav, pöördume tema poole nõudega, mis tuleb tal omanikule hüvitada.

  • Üürniku keeldumisel koostööst võtab Rendin juhtumi üle ja hüvitab kahju omanikule.

  • Seejärel pöördub Rendin üürniku vastu kohtusse, et võlgu olev raha siiski kätte saada.

Turvalisim viis üürimiseks
nii üürnikule kui ka omanikule.

Küsitav tõendusbaas kahjuavalduses

Nagu sissejuhatuses öeldud, siis antud juhtumi keskmes oli üürileandja kavatsus teha oma välja üüritud eluruumis renoveerimistöid – hinnanguliselt 35 000 euro väärtuses. Muidu poleks selles midagi erilist, kui inimene maksab kulu kinni omast taskust. Antud juhul nägi tema plaan ette, et renoveerimise eest peaks tasuma Rendin.

“Sellel omanikul oli meie platvormil sõlmitud leping üürnikuga. Lepingu lõpetamise järel pöördus üürileandja Rendini poole, et teatada tekkinud kahjust. Meie eksperdid hindasid tõendeid ja hakkasid sügavamalt tausta uurima, kuna see, mis meile esitati, tekitas küsimusi,” avaldab Rendini õigusjuht Lia Siht.

Ta lisab, et näiteks äratasid kahtlust ehitusettevõtete hinnapakkumised renoveerimistööde tegemiseks. “Üsna pea, pärast päringute tegemist ehitajatele tuligi välja, et need olid võltsitud.”

Valeinfo üürilepingus ja üleandmise-vastuvõtmise aktis

Juhtumist koorus välja järgmine huvitav tõik: üürileandjal ja üürnikul oli allkirjastatud varasemalt paberkandjal üürileping. Rendini kaitse saamiseks sõlmisid nad hiljem täiendavalt lepingu meie platvormil. Nendel oli kasutuses n-ö kaks paralleelset lepingut, mis tuli välja üleandmise-vastuvõtmise akti tõttu, sest vajalikud kuupäevad ei klappinud omavahel.

“Seda paberkandjal üürilepingut hakati tagasiulatuvalt erineva infoga täiendama, et “põhjendada” oma ütlusi, kui tegelik tõde oli juba päevavalgele tulemas. Kõigest sellest oli muidugi vähe abi, kuna meil olid olemas mõlemad üüridokumendid,” ütleb Siht.

Lisaks sellele oli üürileandja ette valmistanud dokumendid, mis olid üürniku poolt allkirjastatud, kus viimane tunnistas, et kõik üürikodus olevad puudused on tekkinud tema süül. Samuti kinnitas ta, et objekt oli talle justkui hiljuti üle antud ning vastab üleandmise-vastuvõtmise aktis lisatud piltidele. Fotod polnud tegelikult asjakohased, kuna neid kasutati aastaid tagasi üürikuulutuse juures, seega vahepeal oli üüriobjekt olnud mitmete erinevate üürnike kasutuses.

“Üürnikuga suheldes tuli välja, et ta tõepoolest tekitas ühe kahjustuse üürikodus. Kuna üürnik lootis pääseda selle kulu hüvitamisest, siis läks ta kaasa omaniku plaaniga, mille kohaselt tuli omaks võtta absoluutselt kõik elupinnal olnud vead. Ta eeldas, et Rendini kaitse maksab nagunii kogu terviku kinni ja tegemist on n-ö süütu valega,” tõdeb õigusjuht.

Samas polnud üürnik üldse teadlik, kui suurele kahjusummale ta alla kirjutab. Ta sai alles Rendini kaudu teada, mis suurusjärgus summad on omanik kahjuavalduse jaoks välja mõelnud. Lisaks ei teadvustanud üürnik endale, et võib tekkida olukord, kus temal endal tuleb hoopis see kinni maksta.

Lia Siht selgitab, et kahjujuhtumitega tegelemine eeldab suhtlemist osapooltega, sest nii on võimalik tervikpilt saada. Kõik algab küll kahjuavalduse tegijast, kuid see pole ammendav, mistõttu küsitakse alati ka teiselt poolelt argumente.

“Nii kõik kogutud ütlused kui ka reaalne tõendusbaas juhtisid selge järelduseni, et meile esitati valeandmeid ja juhtumi põhjendamiseks võltsiti dokumente,” kinnitab Siht kokkuvõtteks.

  • Mis on üleandmise-vastuvõtmise akt? Uuri siit.

Reaalsuskontroll üürileandjale ja üürnikule

Kui juhtumiga tegelenud ekspertidel oli pilt selge, anti nii omanikule kui ka üürnikule mõista: jättes nõude jõusse, tuleb Rendinil sellest raporteerida, sest tegemist oleks kelmusega, mis on kriminaalkorras karistatav. Alles juristide selgituse järel jõudis osalistele kohale, et selline teguviis tähendab kuritegevust.

“Neid inimesi on veel ja kahjuks üsna palju, kes arvavad, et kui sõlmitud on mingit tüüpi kindlustus, siis peaks sellest põhjendamatut kasumit teenima. Kindlustusteenuste ülesanne on aidata ettenägematute sündmuste korral, mis põhjustavad rahalist kahju ja aitavad kindlustuse ostjatel sellega paremini toime tulla,” kommenteerib Rendini õigusjuht.

“Ehk siis, väike meeldetuletus kõikidele inimestele – olge eeskujulikud! Kahjujuhtumite korral esitage alati korrektsed tõendid, järgige vajalikke juhiseid ning ärge mässige end pahandustesse,” paneb Siht südamele.