Igal üürnikul on oma ettekujutus nende ideaalsest kodust. Samas nõuab üürikorter tihti ka omaniku investeeringuid ja pidevaid värskendusi. Millele siis üürikodu sisustamisel tähelepanu pöörata?
Avaldamise kuupäev 26.06.2024
[object Object]

Korteri väljaüürimine võib olla pikk ja keeruline protsess, alates kuulutuse loomisest kuni üürilepingu sõlmimiseni. Vaata, kuidas saab Rendin sind üürimisel aidata.

Remonti tehakse pigem millegi kulumisel

Turvalise üürimise platvorm Rendin viis läbi küsitluse ligi 200 üürileandja seas, millest selgus, et üle poolte ehk 56% üürileandjatest teeb oma üüripinnal remonti vaid siis, kui seal midagi katki läheb või mõni ese vajab väljavahetamist.

Ligi veerand ehk 26% vastanutest teeb remonti iga viie aasta tagant või harvemini ning 16% üürileandjatest värskendab oma kinnisvara enne igat uut üürnikku. Iga paari aasta tagant teeb remonti kõigest 3% üürileandjatest. 

Vastustest võib järeldada, et üürileandjad teevad oma üüriobjektil põhjalikku remonti pigem harva ning rohkem teostatakse enne uue üürniku tulekut lihtsaid värskendus- ja sanitaartöid. Samuti tõid üürileandjad välja, et oluline on enne korteri esmast väljaüürimist teostada seal korralik remont ning leida üürnik, kes hoiab üüripinda hästi, et jooksvad värskenduskulud ei oleks üleliia suured.

Loe veel: Kas üürileandja võib nõuda üürnikult üürikodu remonti?

Remondile kulutatakse mõõdukalt

Suur hulk (46%) küsitluses osalenud üürileandjatest vastasid, et nad on valmis investeerima üürikorteri remonti ja sisustusse enne uue üürniku saabumist 500-1500 eurot. Üsna võrdne hulk (40%) vastanutest on nõus remonti panustama kuni 500 eurot.

Nende inimeste ülekaal, kellel on valmisolek oma üüripinna remonti investeerida üle 1500 euro, oli pigem väike. Vastanutest 9% on valmis remondile kulutama 1500-3000 eurot, samas kui üle 3000 euro on nõus investeerima kõigest 5% üürileandjatest.

Siinkohal mängib ilmselt rolli ka üüripinna seisukord ja vanus. Väljaüürimise eesmärgil ostetud korter uusarenduses vajab üldjuhul remondi näol tunduvalt vähem investeeringuid, kui näiteks vanas paneelmajas asuv üüripind.

Üks üürileandja tõi lisaks veel välja, et kui korter hakkab jõudma sellisesse seisu, kus on vaja teha suuremat remonti, siis müüb ta selle pigem maha. “Remont ei tõsta tavaliselt korteri väärtust nii palju, et seda teha tasuks,” põhjendas üürileandja oma vastust.

Üüripinnale valitakse pigem vastupidavat mööblit

Üürileandjatest veidi alla poole (40%) ütles, et nad eelistavad oma üüripinnal keskmise hinnaklassi mööblit, mis on vastupidav. Üürileandjate hinnangul teeb kvaliteetne ja veidi kallim sisustus üldjuhul ajapikku kulud tasa ning meelitab ligi ka rohkem kandidaate.

Võrdselt ehk 28% üürileandjatest valis kas pigem odavama klassi mööbli kasuks, mida on kahjude korral lihtne asendada või kasutab segamini erinevat tüüpi mööblit. Vaid 3% küsitluses osalenutest eelistab üüriobjekti sisustada kauakestva ja kallima otsa disainmööbliga.

Üürileandjate vastused näitasid, et peamiselt üritatakse üüripinda sisustada võimalikult praktiliselt ja läbimõeldult, et üürnikul oleks mugav ning igale asjale leiduks oma koht. Lisaks toodi välja, et minimalistlikul üüripinnal on väiksem oht, et üürnik midagi kogemata ära lõhub.

Samuti eelistas mitu üürileandjat kasutada üüripinna sisustamiseks ka korralikku taaskasutatud mööblit ja tehnikat. “Üürikorterisse pole mõtet täiesti uut mööblit osta, kuna see on uus ainult esimesele üürnikule,” arvas üks üürileandja.

Siseviimistluses eelistatakse neutraalseid ja ajatuid toone

Enamus üürileandjaid (80%) eelistab oma üüripinna siseviimistluses kasutada neutraalseid ja ajatuid toone. Põhjenduseks toodi näiteks, et heledad toonid ja minimalism annab üürnikule vabaduse muuta kodu omanäolisemaks. Lisaks leiti, et nii on lihtsam hoida kodu puhta ja tervena ning märgata tekkinud puudusi.

Küsitluses osalenutest 8% vastas, et ei pööra siseviimistlusele eraldi tähelepanu ning üürib korterit originaalseisus. Vastanutest 7% eelistab kasutada aga julgeid värve ja dekoratsioone, samas kui 5% ütles, et järgib viimaseid sisekujundustrende ning teeb üüripinnal selle alusel pidevaid värskendusi.

Veel tõid üürileandjad välja, et üüripinna välimusest on palju olulisem selle puhtus ja üldpilt. “Mööbel ja muu sisustus võiksid omavahel kokku sobida ning tekitada üürnikukandidaadile kodutunde kohe, kui ta pinnaga tutvuma tuleb,” soovitas üks Rendini kasutaja.

Millele üürikodu sisustamisel tähelepanu pöörata?

1. Kasuta ajatuid ja neutraalseid toone

Korteri väljaüürimisel ei tea üürileandja kunagi, milline on üürniku maitse. Mõnele meeldivad erksad ja julged toonid, teine eelistab mahedaid beeže ja minimalistlikku sisustust. 

Liiga kirju ja ekstravagantne sisustus võib aga paljud kandidaadid eemale peletada, mistõttu on ajatud ja neutraalsed toonid alati kindla peale minek. Sellisel juhul saab üürnik üürikodu enda maitse järgi kohandada ning lisada sinna näiteks meelepärastes toonides sisekujunduselemente ja dekoratsioone.

2. Hoia sisustus lihtsana

Üürikorterisse ei ole mõtet soetada kallist eritellimusel toodetud disainmööblit, mis võib kergesti katki minna ning mille asendamine läheb üürnikule väga kalliks maksma. Pigem võiks eelistada taskukohast ja kvaliteetset mööblit, mis on vastupidav ega vaja pärast igat üürnikku väljavahetamist.

Üürikorteri sisustus ei pea olema ilmtingimata tutikas ja ilma igasuguste kasutusjälgedeta. Sobiva mööbli võib osta ka näiteks kasutatud mööbli kauplustest või Facebook Marketplace’st. Sageli leiab nii häid ja kvaliteetseid leide, mida saab oma äranägemise järgi veidi kohandada või värskendada uue värvikihiga. Küll aga peaks üürileandja eemaldama üürikorterist enda äraviskamiseni kulunud mööbli ning asendama need korralike esemetega. 

3. Püüa müüa emotsiooni!

Üürnikud otsivad endale hubast kodu, kus end hästi ja mugavalt tunda. Seetõttu on omavahel kokkusobiv ja läbimõeldud sisustus ikkagi oluline ning seda ei tohiks täiesti ära unustada. Sisustuse kõrval tuleks tähelepanu pöörata ka sellele, et üüripind on puhas ja koristatud.

Üürikodu sisustamisel tuleks mõelda, kas sinna sisse astudes tekib kandidaadil kohe kodutunne või on see nende jaoks pelgalt järjekordne tühi karp, mille järel minnakse veel mitmeid üüriobjekte vaatama. Kodutunde tekitamisele aitavad kaasa näiteks läbimõeldud sisustuselemendid, hubane valgustus, kvaliteetsed tekstiilid ja toataimed. 

4. Mõtle oma sihtrühmale

Mõtle enne remontimist läbi, kellele soovid välja üürida. Tudengite, väikeste lastega perede ja üksikute tööinimeste vajadused on väga erinevad. Tudengid vajavad üldjuhul täielikult möbleeritud kodu, samas kui paljud pered eelistavad kolida uuele pinnale enda isikliku mööbliga. 

Lastega perede puhul tuleks erilist tähelepanu pöörata heliisolatsioonile, lemmikloomade puhul võiks eelistada aga näiteks kriimukindlaid materjale. Kui korter on plaanis üürile anda lühiajaliselt, siis peaks seal olemas kõik eluks vajalik alates telerist ja kohvimasinast kuni tekkide-patjadeni. 

5. Ära jäta üüripinnale oma isiklikke esemeid

Ära jäta üüripinnale oma isiklikke asju ja sentimentaalse väärtusega esemeid. Üürnik ei pruugi osata hinnata üürileandja reisidelt pärit suveniire, kallist eridisainiga mööblit või mõnelt pereliikmelt päranduseks saadud antiiki. Nii saad ennetada ka olukorda, kus üürikodus läheb kogemata midagi väärtuslikku katki, mida ei ole võimalik asendada.

Loe veel:

19.06.2024

Jurist avaldab: 4 ebameeldivat olukorda, kus üürnikule on tehtud ülekohut

Oleme varem jaganud lugusid üürnikest, kelle eksimused või teadmatus on põhjustanud üürileandjale majanduslikku kahju. Nüüd vaatame tagasi juhtumitele, kus oleme suutnud potentsiaalseid probleeme ennetada.
05.06.2024

Hallitus hüüab tulles: levinud üüriprobleeme saab ennetada avatud suhtlusega

Ilmselt unistavad pea kõik üürileandjad pikaaegsest üürnikust, kes suhtub nende kinnisvarasse hoole ja armastusega ning hoiab seda nagu enda päris kodu. Rendini õigusjuht Lia Siht selgitab, millega tuleks üürnik kurssi viia, et ennetada probleemide teket.
22.05.2024

Jurist selgitab: 5 levinud olukorda, kus tähtajaline üürileping ei paku kaitset

Tähtajaline üürileping on Eesti üüriturul alati populaarne olnud. Paljud üürileandjad arvavad, et see tagab neile stabiilse rahavoo ning kaitseb puuküürnike eest, kuna leping on piiritletud kindlate kuupäevadega. Rendini õigusjuht Lia Siht toob välja tähtajalise lepingu suurimad ohukohad ja eksiarvamused.

Rendin tagab turvalise ja lihtsa välja üürimise

Professionaalse juristi koostatud üürileping. Üürikandidaatide taustakontroll. Garanteeritud üürimaksed ja tagatisrahast kuni 10 korda kõrgem kaitse. Vaata järele!