Üürnikud tahavad teada: TOP 12 küsimust

Mis on need küsimused, mille kohta üürnikud Rendini kasutamise puhul teada tahavad? Koondasime kõik populaarsed teemad ühte artiklisse kokku. Kasulik lugemine uutele ja juba kogenud üürnikele, aga ka üürileandjatele.
Avaldamise kuupäev 09.11.2023
Selle artikli sisu võib olla aegunud!
Üürnikud tahavad teada: TOP 12 küsimust


Artikli kaanepilt: Pexels, Karolina Grabowska
Ülejäänud pildid: Canva

1. Milles seisneb Rendini väärtus üürnikule? Mida tähendab Rendini kaitse?

Rendin annab üürnikule võimaluse alustada üürimist madalamate kuludega. Üürnikul on võimalik kokku hoida 2-3x rohkem raha, kui on traditsiooniline turustandard.

 • Üürimine – alati – ilma tagatisraha maksmata.

 • Kui üürileandja tegutseb iseseisvalt, siis puudub ka maakleritasu.

 • Juhul, kui kuulutust vahendab Rendinit kasutav maakler, siis tuleb arvestada tema määratud lisatasuga (tavaliselt ühe kuu üürisumma + km).

Rendinit kasutades võib üürnik kindel olla, et ta saab vajadusel õigusabi. Näiteks siis, kui üürileandja käitub üürniku suhtes kuidagi ülekohtuselt. Meie eesmärk on osapooli aidata õiglastel alustel, baseerudes tõendusmaterjalile. Soovi korral lugemiseks blogiartikkel, kuidas Rendin on üürnikke aidanud.

Lisaks ei pea üürnik muretsema üürilepingu õiguspärasuse pärast. Meie lepingupõhjad on koostatud pädevate juristide poolt.

Üürimine
Rendiniga

Üürimine tagatisrahaga

Juriidiliselt korrektne
(digitaalne) üürileping

Jah

Võib-olla

Tagatisraha

Ei

Jah, 1-3x üüri ulatuses

Tasuta õigusabi
probleemide korral

Jah

Ei


Üüri turvaliselt,
liitu Rendiniga


2. Kas Rendini teenustasu saab üürilepingu lõppedes tagasi nagu tagatisraha puhul?

Rendin teenustasu ei ole tagastatav nagu tagatisraha. See on tasu meie teenuse eest, mida pakume osapooltele kogu üürilepingu vältel. Rendin teenus sisaldab:

 • Ligipääs seadusega kooskõlas olevale üürilepingule ja muudele dokumentidele, mis on koostatud meie juristi poolt.

 • Tagatisrahata üürimine üürnikule

 • Üüri- ja kommunaalmaksete garantii üürileandjale

 • Varakaitse üürileandjale

 • Tasuta õigusabi mõlemale osapoolele

 • Kolmekeelne tugi (eesti, inglise ja vene)

3. Kas Rendin hüvitab minu tekitatud üürivõlgnevuse ja varakahju üürileandjale?

Rendin ei ole vastutuskindlustuse analoog, mis tähendab, et üürnik vastutab ise enda tekitatud kahju eest. Samamoodi vastutab üürnik teiste eest, kes tema üürikodus viibivad – kaasüürilised, lapsed, lemmikloomad, külalised jne.

Kui üürnik tekitab üürileandjale rahalist kahju üüri- või kommunaalmaksete võlgu jäämisega või rikub üürikodus olevat vara, siis ta peab ise olema suuteline selle kahju hüvitama.

Juhul, kui üürnik keeldub kahju hüvitamisest (või tal koheselt puuduvad selleks rahalised vahendid) üürileandjale, siis teeb seda Rendin, ent seejärel esitatakse üürnikule tagasinõue.

Probleemide esinedes on meie eesmärk:

 • Saavutada parim võimalik kompromiss üürniku ja üürileandja vahel.

 • Hinnata kahjunõuete koosseisu – kas nõuded on tõendatud ja õigustatud.

Kui üürikahju korral on üürnik koostööaldis, siis oleme valmis pakkuma paindlikke võimalusi tekitatud kahju hüvitamiseks. Seda ka siis, kui tagasinõue on esitatud. Näiteks, tõsises hädas oleval üürnikul on võimalik võlg tagasi maksta pika aja peale ajatatuna ja intressivabalt.

4. Kui mul juhtub kogemata üürikodus mingi õnnetus, siis kas minu asemel hüvitab Rendin selle üürileandjale?

Kui üürikodus juhtub mingi õnnetus, siis tuleb sellest üürileandjale kiiremas korras teada anda. Ainult nii saab kahju võimalikult minimaalsena hoida. Ka Võlaõigusseadus, mis reguleerib üürisuhteid, ütleb, et üürnikul on teavituskohustus üürileandja ees.

Üürnikul lasub vastutus õnnetuse kahju üürileandjale kompenseerida siis, kui on tõendatud, et õnnetus juhtus tema süül. Kui tõendid nii ütlevad, ent üürnik sellega ei nõustu, siis juhtum liigub edasi Rendini kätte. Rendin hüvitab kahju üürileandjale, kuid seejärel esitame tagasinõude üürnikule.

Ettenägematu õnnetuse puhul võib mõnel juhul tegemist olla hoopis kodukindlustuse juhtumiga. Kui kodukindlustus on olemas, siis üürniku vastutus on ainult omavastutuse kulu, mis on määratud kindlustuslepingus.

Igal juhul võiks üürnik huvi tunda, kas tema üürikodus on olemas kodukindlustus (koos vastutuskindlustusega) või mitte. Kui see puudub, siis tasub anda üürileandjale soovitus kindlustuse soetamiseks (kasulik lugemismaterjal kodukindlustusest).

5. Miks Rendini üürikuulutuste seas leidub selliseid kuulutusi, kus küsitakse lepingu- või maakleritasu?

Rendini kaudu saavad üürnikud üürida ilma tagatisraha maksmata – selle küsimine on meie platvormil keelatud.

Samas me ei piira lepingu- või maakleritasu küsimist, sest Rendini platvormi kasutavad lisaks iseseisvalt tegutsevatele üürileandjatele ka maaklerid, kes esindavad üürileandjaid.

Juhul, kui üürnik soovib üürida otse omanikult, siis tuleks kuulutusi lugedes jälgida, et see ei sisaldaks lepingu- või maakleritasu.

6. Miks Rendini üürikuulutuste seas leidub selliseid kuulutusi, kus küsitakse tagatisraha?

Tagatisraha küsimine ei ole Rendini platvormil lubatud.

Kui keegi märkab, et mõni üürikuulutus sisaldab tagatisraha, siis sellest võiks teavitada Rendini kliendituge. Oleme vihjete eest tänulikud, sest seejärel saame üürileandjaga ühendust võtta ja selgitada talle meie platvormi põhimõtteid.

Positiivne on see, et üldjuhul ei ole tegemist üürileandja salakavaluse või pahatahtlikkusega. Pigem on olukord tingitud lihtsalt tähelepanematusest, sest üürikuulutuses on kasutatud vana teksti, mis pärineb ajast, kui üürileandja veel Rendinit ei kasutanud.

7. Miks ma ei saa üürileandjaga ühendust, kui ma olen mingile kuulutusele kandideerinud?

Kuna Rendin ei reguleeri üürniku ja üürileandja suhtlust, siis päris üheselt meil ei ole võimalik vastata, miks mõnel üürikandidaadil jääb üürileandja poolt tagasiside saamata.

Üldiselt on põhjus selles, et üürileandjal on pigem palju kandidaate ja ta ei jõua kõikidega suhtlemist ära hallata.

Kui üürileandja on lepingu sõlminud teise üürnikuga, siis kõikidele kandidaatidele tuleb selle kohta vastav teade Rendinist.

Igatahes soovitame kodu otsimise faasis leida rohkem kui üks meeldiv kuulutus, siis ei sõltu kõik ainult ühest üürileandjast.

Lisaks võiks iga üürnik arvestada sellega, et kõik üürileandjad ei pruugi vastata/ühendust võtta. Sellest ei tasu heituda ega alla anda!

8. Kuidas teeb Rendin üürnikule taustakontrolli?

Iga üürnik, kes soovib Rendini kaudu üürida, peab läbima taustakontrolli. Rendin on taustakontrolli üles ehitanud maksehäirete kontrollile, krediidihinnangu skoorile ja varasemale kliendikogemusele.

Tulemusi võib olla kolme laadi:

 1. Kontroll õnnestub ehk tulemus on positiivne.

 2. Kontroll annab “ootel” staatuse ehk vajalik on käsitsi kontroll.

 3. Kontroll ebaõnnestub ehk süsteem avastab kandidaadi probleemse makseajaloo.

Oma avalikke andmeid saab kontrollida Minucreditinfo.ee ja Taust.ee portaalidest.

9. Mida tähendab taustakontrolli tulemus “ootel”?

Taustakontroll liigitab üürikandidaadi “ootel” staatusesse siis, kui vajalikku infot ei ole piisavalt.

 • Sel juhul tuleb kandidaadil Rendini klienditoe poole pöörduda ja endast märku anda.

 • Kui kandidaat meiega ühendust ei võta, siis “ootel” märge ei muutu.

Meie spetsialist võib küsida täiendavat infot, näiteks isikut tõendavat dokumenti ja töölepingut (peab olema kehtiv ja tähtajatu ning sõlmitud kohaliku tööandjaga). Täiendava kontrolli eesmärk on veenduda, et üürnikul on stabiilne sissetulek, millest piisab ka igakuiste elamiskulude katmiseks.

“Ootel” saatusesse võivad tihtipeale sattuda välismaalased, kes on tõenäoliselt alles hiljuti Eestisse saabunud. Nende isikukood on veel väga uus ja nendel puudub krediidiajalugu.

10. Miks minu taustakontroll ebaõnnestus?

Üürikandidaadi taustakontroll ebaõnnestub siis, kui süsteem avastab probleemse makseajaloo (nt inkassonõuded ja võlad teenusepakkujate ees) või ebapiisava maksevõimekuse (nt aktiivsed kiirlaenud ja sissetuleku kohta ebaproportsionaalselt kallis üüripind).

Samuti indikeerivad süsteemi statistilised mudelid, kui kontrolli läbival inimesel on tulevikus väga suur oht hätta jääda oma finantskohustuste täitmisega.

Lisaks on Rendinil oma andmebaas peavalu tekitanud üürnikest, kes meie platvormi kaudu enam kodu üürida ei saa.

11. Kui mul on maksehäired, kas ma siis ei saa Rendini kaudu korterit üürida?

Rendini kaudu üürides ei saa üürnikul olla aktiivseid maksehäireid ja/või inkassonõudeid. Nende lõpetamisest peab olema möödunud vähemalt kuus kuud, et üürnik saaks soovitud üürikodule kandideerida.

12. Kuidas toimub arveldamine?

Üüri, kommunaalkulude ja Rendini teenuse eest maksmise kord vajab kokkuleppeid üürniku ja üürileandja vahel. Need teemad peaks enne üürilepingu sõlmimist läbi arutama ja täpsed otsused lepingus kirjalikult fikseerima. 

Üüri maksmine

Rendin ei korralda üürimakseid üürniku ja üürileandja vahel. Selles peavad osapooled omavahel kokku leppima üürilepingu vahendusel.

Üürilepingusse tuleb kirjutada, mis kuupäeval on üüri maksmise tähtaeg ja kuidas käib arveldamine (saaja andmed koos pangakonto numbriga).

Juhul, kui üüri eest tasumine toimub sularahas, siis on vajalik, et tehingust jääb kirjalik märk maha. Näiteks üürileandja kinnitab e-kirjaga üürnikul, et on üürimakse kätte saanud.

Kõrvalkulude eest tasumine

Rendin ei korralda kõrvalkulude makseid üürniku ja üürileandja vahel. Ka selle tasumise kord peab lepingus olema fikseeritud.

Enamasti valitakse kahe variandi vahel, kuidas maksmist korraldada:

 1. Üürileandja saadab kord kuus üürnikule koondarve, kus on kajastatud kõik kõrvalkulud, iga kuu kindlal kuupäeval koos maksetähtajaga.

 2. Üürileandja saadab iga arve eraldi tasumiseks.

Rendini teenustasu

Ettevõtte vaatest ei ole vahet, kas teenustasu maksmise võtab endale peale üürnik või üürileandja. See on osapoolte omavaheline otsus, mis tuleb üürilepingus ära fikseerida.

Rendini tasu on 2,5% üürihinnast, mida üürnik või üürileandja tasub igakuiselt kuni üürilepingu lõppemiseni. Näiteks, kui üür on 650 € kuus, siis meie teenustasu on 16,25 €. 

Iga kuu alguses saadab Rendin maksjale arve, mille tasumise tähtaeg on 15. kuupäev. Kuna arvel märgitud summa on kogu aeg sama, siis soovitame internetipangas seadistada automaatse makse. Nii toimub ülekanne igal kuul automaatselt vastavalt valitud kuupäevale.


Artikli kaanepilt: Pexels, Karolina Grabowska
Ülejäänud pildid: Canva