Muutus üüriturul: omanikud vähendavad üüri

Kui uuel aastal on pea kõikides valdkonnas jätkunud hinnakasv, siis üürihindade puhul võib näha teatud märke muutustest vastupidises suunas. Viimase kuu vältel on üha rohkem üürikinnisvara omanikke avaldanud soovi vähendada üüri, mida keskmiselt tehakse 50 euro võrra.
Avaldamise kuupäev 13.01.2023
Selle artikli sisu võib olla aegunud!
Muutus üüriturul: omanikud vähendavad üüri

Möödunud aastal toimus üüriturul hinnataseme kasv, mida oli eriti tunda suvisel perioodil. Ka üürileandjate ja maaklerite seas sügisel tehtud küsitlusest selgus, et pooled omanikest juba olid üüri tõstnud või veel plaanisid seda 2022. aasta jooksul teha (Norstat ja Rendin uuring, sept-okt 2022).

“Samas nüüd, umbes viimase 50 päeva jooksul, oleme täheldanud suuremat huvi üürileandjate poolt, kuidas korrektselt vormistada igakuise üüri vähendamine,” avaldab Alain Aun, turvaliste üürilepingute platvormi Rendin tegevjuht ja kaasasutaja.

Keskmine üüri vähendamine: 50 eurot

Kui tugineda kasutajate andmetele, kes on Rendini platvormil üürilepingu lisa juba koostanud, siis võib öelda, et keskmiselt langetatakse üürisummat 50 euro võrra.

“Nendest ligi 20% on teinud ajutiselt kehtiva lepingu lisa, millega osad üürileandjad püüavad üürnikule kompenseerida kulukat kütteperiood. Valdav osa, 80% üürileandjatest on otsustanud tähtajatu kokkuleppe kasuks ehk madalam üür kehtib määramata ajaks,” selgitab Aun.

Ta lisab, et üüri vähendajate seas pole neid inimesi, kes sõlmisid üürilepingu aastaid tagasi ja pole eelmise aasta tipphooajal üüri tõstnud. Ehk siis, laias plaanis on üürihinnad ikkagi kõrgemal tasemel, kui näiteks kolm aastat tagasi.

Hea pikaajaline üürnik kaalub üles suurema üüritulu

Õnneks paljudele omanikele läheb korda hea pikaajaline üürisuhe. Usaldusväärne ja eeskujulik üürnik on igatahes väärtuslikum kui veidi suurema üüritulu teenimine. “Näiteks väga järsu Euribori tõusu kajastamine üks-ühele üürihinnas ei ole miski, mida üürnikud suudaksid taluda, kuna muud igakuised kulutused on endiselt hüppeliselt suuremad võrreldes kasvõi aastataguse ajaga,” hoiatab Rendini juht.

“Üürileandjate paindlikum suhtumine üürnikesse ja hinnas vastutulek tähendab küll väiksemat tulu, kuid paljudel juhtudel on see selgelt parim strateegia. Halvim stsenaarium üürileandja jaoks on üürniku asetamine olukorda, kus viimane lihtsalt lõpetab üüri ja kõrvalkulude eest tasumise, kuna sissetulekutest ei piisa elamiskulude katmiseks.”

Turvalisim viis üürimiseks
nii üürnikule kui ka omanikule.

Üüri vähendamise vormistamine

Lia Siht, Rendini õigusjuht ja jurist, annab mõned nõuanded, mida teada üüri vähendamise vormistamise kohta.

  1. Üüri vähenemise kokkulepe peab olema vormistatud kirjalikult üürilepingu lisana.

  2. Lisadokumendis peab olema välja toodud kas esmase lepingu number või viide lepingule (näiteks üürileping A ja B vahel, sõlmitud X kuupäeval).

  3. Konkreetset vormi seadus ei näe ette, seega võib kirjutada vabas vormis, et pooled on kokku leppinud konkreetses kuupäevas, millest alates alandatakse üürimakse kindla summa või protsendi võrra.

  4. Kui üüri alandamine on ajutine, siis peab kindlasti märgitud olema kehtivusperiood.

Veel üürimisega seotud dokumentidest: